Europese samenwerking voor een sterker Nederland

Innovatie en marktgroei in Europees verband is belangrijk voor Nederland. Met nieuwe inzichten en technologische oplossingen kunnen internationale maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden die van belang zijn voor Nederland. Het is de taak van TNO een brug te slaan tussen de Nederlandse en de Europese kennisinfrastructuren voor het aanboren van unieke kennis. Samen met onze industrie- en beleidspartners in Nederland zetten we deze kennis in voor gezonder, veiliger en duurzamer leven. Voor een sterke economie.

Hoe we samenwerking in Europa versterken?

Lees hier over The 2nd RTO Innovation Summit ‘Industrial Technologies of the Future’, 18-19 mei 2020.

Ga naar website

Innovatie is intensief samenwerken, ook in Europees verband. Binnen de onderzoeksprogramma’s van de EU werkt TNO grensoverschrijdend met partners uit verschillende Europese landen. Deze samenwerking wordt versterkt door de werking van de interne Europese markt en de manier van programmafinanciering door de Europese Commissie. Door actief deel te nemen aan Europees onderzoek draagt TNO bij aan het in stand houden van een kennisbasis van wereldklasse voor de Nederlandse economie en maatschappij.

Concurrentiekracht versterken met Horizon 2020

TNO is een van de grootgebruikers in het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie ‘Horizon 2020’. Met name in de programmaonderdelen die zich richten op het versterken van de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen is TNO actief. Door samen te werken met Europese partners krijgen we toegang tot hun kennis, vullen we de bijdrage die we van de Nederlandse overheid krijgen aan met Europees geld en ontwikkelen we onze netwerken in Europa. Daardoor is TNO goed gepositioneerd in de Europese markt. Naast het Kaderprogramma is TNO ook actief in pan-Europese programma’s voor ruimtevaart en defensiesamenwerking. Ook is TNO geregeld een partner in projecten die gesubsidieerd worden uit de regionale fondsen van de Europese Unie.

Publiek-private samenwerking in de EU

Net als in Nederland is TNO ook in Europees verband een voortrekker van publiek-private samenwerking, zoals bijvoorbeeld in ECSEL. Dit onderzoeksprogramma is gericht op innovatie in micro-elektronica. Samen met Nederlandse hightech bedrijven en universiteiten zit TNO in de voorhoede van ECSEL en dat bijdraagt aan de concurrentiekracht van de sector. Op eenzelfde manier is TNO betrokken bij publiek-private samenwerkingsverbanden voor onderzoek naar onder meer gebruik van (big) data, verduurzaming van de chemische industrie, de energietransitie en cybersecurity. Tenslotte is TNO een samenwerkingspartner in een aantal Knowledge and Innovation Communities van het European Institute of Technology and Innovation.

TNO in Brussel

Brussel is een hub van Europese sectorverenigingen en netwerken. Om goed zicht- en vindbaar te zijn, heeft TNO verschillende contactpunten ingericht. Als lid van de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) en Neth-ER (Netherlands House of Education and Research) kan TNO haar deur ook in Brussel makkelijk openen voor Europese politici, beleidsmakers en industriepartners. Een eigen vertegenwoordiging is gehuisvest in TNO’s EU Office in Brussel. Het EU Office verzorgt het contact met Europarlementariërs en biedt ondersteuning aan TNO, bijvoorbeeld door het organiseren van werkbezoeken van TNO’ers aan Brussel en het (mede)organiseren van evenementen die de kennisdeling of marktgang van ons onderzoek in Europa versnellen.

Lees ook het 10 -punten plan voor verbeteringen in het INTERREG-programma 2021 – 2027

Lees het plan

Locatie Brussel

Aarlenstraat 22
B-1050 Brussel
België

Samenwerken met TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.