TNO in Europa

Innovatie is samenwerken, zeker ook in Europees verband. Via Europese programma’s ontwikkelt TNO met Europese partners kennis en brengen we deze kennis naar Nederland. Zo vormen we een brug tussen de Europese kennisinfrastructuur en de Nederlandse kennisinfrastructuur.

TNO is als toegepaste-kennisorganisatie zeer actief in het Europese kennisveld en programma’s. Horizon 2020 is het kaderprogramma voor Europees onderzoek waar wij, samen met het Nederlands bedrijfsleven, actief in deelnemen. Het doel van het programma ligt dicht bij onze missie: bijdragen aan excellent onderzoek, de concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterken en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. TNO is actief in de pijlers Maatschappelijke Uitdagingen en Industrieel Leiderschap. Daarnaast zijn we deelnemer aan verschillende Europese tenders, studies ter ondersteuning van Europees beleid vanuit Europese instituten en agentschappen.

Knowledge and Innovation Communities

TNO is partner van de verschillende Knowlegde and Innovation Communities (KIC’s). Deze KICs stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. TNO neemt deel in: Climate KIC, EIT Digital, KIC InnoEnergy, Raw materials, Innovation for healthy living and active ageing. TNO neemt ook deel aan de voorbereiding van nieuwe KICs: Food4Future (2016), Added Value Manufacturing (2016) en Urban Mobility (2018).

Contractual Public Private Partnerships

Ook binnen de Europese Contractual PPPs (cPPP) is TNO actief, met name: Factories of the Future, Energy Efficient Buildings (EeB), 5G Internet, Big Data, SPIRE Sustainable Process Industry and Resource Efficiency, Robotics (in voorbereiding is cPPP gericht op Cyber Security). TNO is actief in o.a.: Joint Technology Initiatives, KETs High Level Expert Group, European Energy Research Alliance (EERA), European Technology Platforms, Joint Programming Initiatives.

TNO contactpunten

Zowel in Nederland als in Brussel hebben we ter ondersteuning contactpunten ingericht. TNO is lid van de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) en Neth-ER (Netherlands House of Education and Research). In Brussel is het TNO EU Office ondergebracht bij Neth-ER, Karlijn Jans is EU beleidsadviseur en coördinator vanuit TNO in Brussel.

Daarnaast hebben we zes contactpersonen binnen TNO in Nederland die zich specifiek richten op onze relaties en projecten in Europa.

Voor specifieke vragen over het TNO EU Office en het algemene EU beleid van TNO kunt u bij Albert van der Steen terecht.

Locatie Brussel

Aarlenstraat 22
B-1050 Brussel
België

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.