Biofuels lab: transport verduurzamen met biobrandstoffen

Thema:
Duurzaam verkeer en vervoer

De transportsector is een grootverbruiker van vooral fossiele energie. Het aandeel hernieuwbare energie bedraagt slechts enkele procenten. Europese regels schrijven voor dat dit in 2030 14 procent moet zijn, waarvan 3,5% biobrandstoffen. In het biofuels lab van TNO werken experts aan technologieën om wegtransport, scheepvaart en op termijn ook luchtvaart van betaalbare biobrandstoffen te voorzien.

Biomassa vormt de basis voor deze technieken. Want uit waardeloze reststromen als afvalhout en agrarische residuen zijn waardevolle chemicaliën en brandstoffen te maken. Dat doen we ook met biomassa zoals zeewier, dat geen ruimte op land vergt en niet concurreert met de voedselketen.

TNO ontwikkelt en optimaliseert de technologieën om het voor de markt aantrekkelijk te maken biobrandstoffen te produceren en te gebruiken. We onderzoeken ook hoe het Nederlandse bedrijfsleven hier met aantrekkelijke businesscases op in kan haken. Te denken valt aan de ontwikkeling van innovatieve producten of het optimaliseren en verduurzamen van productieprocessen.

Betaalbare oplossingen

Het omzetten van residuen in waardevolle biobrandstoffen kan op verschillende manieren. Voor elke techniek onderzoeken we wat de meest efficiënte en rendabele manier is. Elk soort afval heeft zijn eigen complexiteit in samenstelling en dus bewerking. In sommige gevallen is voorbehandeling van het afval nodig, andere zijn minder omslachtig te converteren in een brandstof.

We onderzoeken ook op welke plekken in het land en hoe de conversie het best is te organiseren: dicht bij waar het afval zich bevindt of juist op een paar centrale locaties. Het gaat steeds om de meest economische productiemethode.

Verschillende technologieën van duurzame brandstoffen als methaan, methanol, DME en bio-alcoholen zoals ethanol en butanol in het TNO biofuelslab

Voor en met bedrijven

Het biofuels lab van TNO bestaat uit state-of-the-art faciliteiten waar tientallen experts voor of samen met bedrijven aan betaalbare biobrandstoffen werken. Partijen die hier belang bij kunnen hebben zijn afval verwerkingsbedrijven, chemie die wil vergroenen, brandstofproducenten, zee- en luchthavens.

Via verschillende technologieën moeten zij straks gebruik kunnen maken van duurzame brandstoffen als methaan, methanol, DME en bio-alcoholen zoals ethanol en butanol. Deze maken motoren doorgaans energie-efficiënter en vormen een schoon alternatief voor bijvoorbeeld aardgas, benzine en diesel.

Versneld tot marktrijpe producten komen

In het lab gaat het erom de grondstoffen zo efficiënt en betaalbaar mogelijk om te zetten in brandstoffen. Daar zijn de komende jaren nog veel technologische drempels te slechten in relatie tot economische haalbaarheid. De markt, zowel potentiële producenten van biobrandstoffen als toekomstige gebruikers, neemt nu een afwachtende houding aan.

Om de gewenste biobrandstoffen versneld tot marktrijpe producten te ontwikkelen combineert TNO verschillende expertises op het gebied van energie, chemie, transport en economie. Verder is er nauwe samenwerking met collega’s die gespecialiseerd in motoren.

Alle denkbare conversies mogelijk

In het biofuels lab van TNO is vergassing van verschillende soorten biomassa en plastic afval één van de belangrijke technologieën. Dat gebeurt in een thermochemisch proces op relatief lage temperatuur en zonder zuurstof.

Daardoor worden de moleculen niet volledig afgebroken en kost het dus minder energie om ze vervolgens weer om te zetten in waardevolle producten. Voor deze omzettingen zijn in het biofuels lab ook verschillende typen reactoren aanwezig. Op deze manier is het mogelijk om vele soorten residuen te converteren naar verschillende hoogwaardige chemicaliën of brandstoffen. Hierin is ons biofuels laboratorium uniek.

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Nieuwe technologie combineert maken biokoolstof voor de industrie met negatieve emissies

Informatietype:
Artikel
Biokoolstof kan grote bijdrage leveren aan reductie CO2-uitstoot. De “EnerChar”-methode is een manier om biokoolstof te maken, gecombineerd met warmteproductie en opslag van CO2.

Duurzame energie, chemie en materialen uit biomassa

Informatietype:
Artikel