Weapon Effects & Protection Center

Het Weapon Effects & Protection Center is het meest geavanceerde testcentrum voor wapens in Europa. Deze volledig overdekte faciliteit biedt uitgebreide testmogelijkheden voor ballistiek, complete voertuigen en laserwapens. Dankzij geavanceerde diagnostische en analytische technologie kunnen allerlei wapensystemen en defensiematerialen in een gecontroleerde omgeving worden getest.

Al meer dan 70 jaar werkt TNO aan innovaties die de mensen beschermen die ons beschermen. De state-of-the-art faciliteiten van het nieuwe centrum stellen deze ontwikkeling ook voor de toekomst veilig.

Vehicle Test Hall

De Vehicle Test Hall is een levensgrote, met staal bewapende betonnen bunker waarin complete militaire voertuigen kunnen worden getest. De faciliteit heeft een nieuwe voertuigtesthal (1 kg HE TNTeq) en een bunker (25 kg HE TNTeq). Beide zijn zodanig ontworpen dat er geen geluidsoverlast is voor omwonenden en dat er geen sprake is van negatieve effecten voor het milieu. In de bunker kunnen aanvallen met explosieven en ballistische wapens vanuit alle hoeken worden gesimuleerd, onder alle mogelijke weers- en geografische omstandigheden en vanaf verschillende afstanden.

De nieuwste technologische ontwikkelingen zorgen voor een volledige en nauwkeurige analyse van alle tests. Daarbij wordt een wetenschappelijk accurate diagnose gesteld van impact, drukbelastingen, schade, ballistische en explosie-effecten en schade- en faalmechanismen. Dankzij het gebruik van Hybrid 3 Test Dummies kan ook de impact op de bemanning van het voertuig (versnelling, explosiebelasting, enz.) zorgvuldig worden gemeten, geanalyseerd en bestudeerd. Zo kunnen in elk scenario de hoogst mogelijke normen op het gebied van veiligheid en levenskwaliteit worden vastgesteld.

https://www.youtube.com/watch?v=okBs4qJSGJg

Ballistics Test Facility

In de Ballistics Test Facility kunnen de meest geavanceerde groot- en kleinkaliberwapens - en de materialen die hiertegen bescherming moeten bieden - worden bestudeerd en geanalyseerd. Vanuit de gedachte dat "een sterke aanval vaak de beste verdediging is", is het cruciaal dat de Nederlandse en NAVO-troepen beschikken over de vuurkracht die nodig is om zich zo doeltreffend mogelijk te verdedigen tegen de tegenpartij.
Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat zij het meest geavanceerde en doeltreffende materieel hebben om zich bij aanvallen te kunnen beschermen. Onze belangrijkste doelen zijn onder andere om deze materialen sterker, lichter en doeltreffender te maken. Het laboratorium van de testfaciliteit is uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur, waaronder diagnose- en meettechnologie voor nog betere en nauwkeurigere analyses.

High-Energy Laser Lab

Het High-Energy Laser Lab richt zich voornamelijk op het testen van interacties tussen laser en doel. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in de materialen die bescherming bieden tegen laserwapensystemen. In het laboratorium kan ook worden geëxperimenteerd met kritieke onderdelen om het effect van deze nieuwe wapentechnologie te verbeteren. Omdat TNO materialen en systemen kan testen in uiteenlopende omstandigheden en op verschillende afstanden, waarbij rekening kan worden gehouden met talloze parameters en variabelen, ondersteunt het instituut onze strijdkrachten bij het zich eigen maken en bestuderen van deze nieuwe technologie en het ontwikkelen van de materialen die ertegen beschermen. Ook doen we zo kennis op over de omstandigheden die de impact van deze technologie versterken of afzwakken.

https://www.youtube.com/watch?v=gob_nkkeYpk

Hoe wordt het centrum ingezet?

Het centrum beschikt over alle benodigde faciliteiten voor complete en nauwkeurige analyse en metingen. Organisaties die hun innovaties er laten testen, kunnen er dus op vertrouwen dat de kracht van technische en wetenschappelijke metriek, analyse en algoritmen wordt ingezet om scenario’s waarheidsgetrouw te simuleren en de sterke en zwakke punten van hun oplossingen te evalueren. Het centrum beschikt over volledige validatiemogelijkheden.

Het Weapon Effects & Protection Center is in september 2018 officieel geopend. Bekijk deze trailer om een indruk te krijgen van wat we allemaal doen.