Informatietype:
Project
Thema:
Quantum Computing Devices development
Unit:
High Tech Industry

Orange Quantum Systems: op maat gemaakte quantumcomputer

Overal ter wereld werken partijen aan de ontwikkeling van de quantumcomputer. De eerste komt wellicht niet uit Delft, maar waarschijnlijk wel de eerste op maat voor de klant gemaakte, afkomstig van Orange Quantum Systems. Dat is dan mede te danken aan het ecosysteem Quantum Delft waar de startup deel van uitmaakt, samen met TNO en de TU Delft, die met QuTech voorop lopen met innovatieve quantumtechnologie.

Orange Quantum Systems: op maat gemaakte quantumcomputer

Integreren tot concrete toepassing

De ambitie van het QuTech-programma is van meet af aan quantumtechnologie versneld van wetenschap naar de praktijk te brengen en hierdoor ook nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Vandaar dat behalve het ministerie van OCW ook EZK hier financieel meerjarig aan bijdraagt. Orange Quantum Systems is een van de startups en spin-offs binnen dit ecosysteem. Het is vooral sterk in het integreren van alle componenten en processen tot een werkend systeem gebaseerd op kwantumtechnologie. Daar waar andere bedrijven in Delft componenten ontwikkelen en fabriceren brengt Orange QS deze samen tot een systeem dat gebruikt kan worden voor een concrete toepassing.

Zeer complexe berekeningen

De kwantumcomputer verschilt wezenlijk van de traditionele pc door niet te rekenen met enkele bits die een waarde van 0 of 1 hebben, maar met kwantum bits waardoor de rekensnelheid ongekend wordt. De computer van de toekomst gaat niet langer verschillende opties afzonderlijk na maar doet alles tegelijk. Dat maakt het rekenen aan zeer complexe vraagstukken mogelijk waar klassieke computers niet toe in staat zijn. Het moet veel sneller dan nu belangrijke doorbraken gaan opleveren om grote maatschappelijke problemen op te lossen. Zo zou het ontwikkelen van medicijnen, waar doorgaans vele jaren mee gemoeid zijn, veel sneller moeten kunnen.

Eem experiment control setup in het DiCarloLab,,QuTech

Op eigen benen

Orange Quantum Systems leunt nu nog deels op de ontwikkeling van de kwantumtechnologie binnen QuTech met Microsoft en Intel als partners van TNO en TUD, maar wil over een paar jaar als bedrijf volledig op eigen benen staan. De kwantumcomputers die het dan maakt rollen niet van een lopende band voor gebruik in de cloud, maar zijn helemaal ‘customized’: gebouwd voor de specifieke toepassing van de klant. Dat kan een farmaceut zijn, een financiële partij, Defensie of wie ook maar supersnel complexe berekeningen wil kunnen uitvoeren, maar vanwege IP of wet- en regelgeving geen gebruik wil of mag maken van kwantumcomputer clouddiensten.

Adviesdiensten

Parallel aan de ontwikkeling van de kwantumcomputer biedt Orange Quantum Systems adviesdiensten aan. Mede dankzij de kennis die in Delft wordt ontwikkeld kent het bedrijf de laatste stand van de technologie en hoe je kwantumsystemen moet ontwikkelen en samenstellen. Zo helpt het zowel academici als bedrijven om op een efficiënte wijze kwantumsystemen aan te schaffen voor eigen onderzoek en kwantumtechnologie te ontwikkelingen.

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Quantum Applicatie Lab brengt quantumtechnologie versneld naar de samenleving

Informatietype:
Nieuws
24 maart 2022

Organisaties die willen onderzoeken welke toekomstige voordelen zij kunnen behalen met de quantumcomputer kunnen vanaf vandaag terecht bij het Quantum Applicatie Lab (QAL). Het QAL is een publiek-private samenwerking met als doel om quantumcomputers toepasbaar te maken voor gebruikers uit verschillende sectoren. Het lab verschaft partijen toegang tot specifieke kennis en technische infrastructuur om de voordelen van quantumtechnologie voor hun vakgebied concreet te gaan verkennen. De initiatiefnemers van het Lab zijn de Universiteit van Amsterdam, het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), TNO, SURF, TU Delft, het Netherlands eScience Center en IBM Quantum.

Veelbelovend Regeerakkoord met ruime aandacht voor innovatie

Informatietype:
Nieuws
16 december 2021

De vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2), zijn positief over het nieuwe Regeerakkoord. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren zet het kabinet vol in op onderzoek en innovatie.