Blockchain: samen tot innovatieve toepassingen komen

Blockchaintechnologie maakt veilige en efficiënte uitwisseling van digitale informatie mogelijk. Zo kan blockchain de manier waarop we werken veranderen. Daarom wordt het ook wel de nieuwe digitale revolutie genoemd. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van blockchain.

Wat is blockchain?

Een blockchain is een gedeeld, fraudebestendig en onveranderlijk register van digitale transacties tussen partijen die elkaar niet (hoeven te) kennen of niet (hoeven te) vertrouwen. Dit maakt vertrouwde tussenpersonen overbodig in de uitwisseling van digitale activa zoals bestanden, certificaten, eigendomsbewijzen, enzovoort.

De transparantie, fraudebestendigheid en onveranderlijkheid van blockchain zorgen voor:

  • verhoogde veiligheid
  • verbeterde privacy
  • weerbaarheid van de data én van het systeem
  • democratisering van digitale diensten en producten
  • meer transparantie
  • kostenbesparing
  • toegenomen efficiëntie in de samenwerking tussen ketenpartners

Blockchains zijn zinvol in transacties tussen machines, personen en organisaties waar een centrale vertrouwde tussenpartij onwenselijk of onhaalbaar is. Onhaalbaar kan bijvoorbeeld zijn bij het internationale betalingsverkeer of bij complexe (logistieke) processen. Onwenselijk kan zijn als het in het maatschappelijk belang is dat er een hoge mate van transparantie is (rondom de totstandkoming) van die transactie. Denk hierbij aan overheden (de toeslagenaffaire) maar ook sociale media (nepnieuws) en nieuwe ontwikkelingen als de Metaverse. Exclusieve controle van enkele techbedrijven over de volgende, veel ingrijpendere, fase van het internet is onwenselijk.

TNO en blockchain

Blockchain heeft grote invloed op alle sectoren waarin sprake is van gegevens of andere waarde-elementen binnen en tussen ketens. Bijvoorbeeld energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek, agrifood en de gezondheidszorg. Wij zetten ons in om kennis en expertise rond blockchain samen te brengen in samenwerkingsverbanden en van daaruit blockchain in verschillende sectoren verder te ontwikkelen. Het doel is om Nederland te helpen innoveren en zo de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam te versterken.

Betrouwbare data delen met blockchain

Blockchain zorgt voor vertrouwen in digitale informatietransacties, ook tussen partijen die elkaar zelf niet (hoeven te) kennen of vertrouwen. We werken aan blockchaintechnologie die zorgt dat consumenten zelf kunnen beschikken over hun eigen data. Ze kunnen die data dan zo aanleveren dat bedrijven 100 procent zeker weten dat die gegevens ook wáár zijn. Bedrijven hoeven deze data dan niet meer te controleren voordat ze bijvoorbeeld een verzekering verstrekken of een auto verhuren.

Met ‘self-sovereign identity’ ontwerpen we complexe administratieve processen zodat je in één klik al je zaken online en real-time regelt. Helemaal privacy-vriendelijk.

Bekijk onze projecten rond self-sovereign identity

Producten volgen

Naast 'self-sovereign identity' richt de roadmap Blockchain zich op ‘provenance’ (herkomst van producten). Blockchain kan voor transparantie in allerlei ‘supply chains’ zorgen. Consumenten kunnen zo meer te weten komen over waar hun kleding of voedsel vandaan komt. We werken bijvoorbeeld aan blockchainoplossingen in logistieke ketens en voor voedselveiligheid. Ook hebben we een toepassing gemaakt voor het volgen van cannabis in experimenten van de Nederlandse overheid met legalisatie van de kweek van cannabis.

Dutch Blockchain Coalition

We zijn medeoprichter van de Dutch Blockchain Coalition (DBC). Binnen de DBC werken we mee aan de missie 'Blockchain for Good': het inzetten van blockchaintechnologie om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen. Dit doen we door bij te dragen aan zogenaamde 'use cases'. Maar we werken ook aan technologische oplossingen om te zorgen dat blockchain écht kan gaan schalen. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van interoperabiliteit: hoe kunnen verschillende blockchain systemen met elkaar samenwerken? Ook denken we mee over juridische, ethische en maatschappelijke vraagstukken.

Samenwerken zonder beperkingen

We werken aan interoperabiliteit tussen verschillende blockchainoplossingen. In de toekomst zullen bedrijven en overheden verweven zijn met verschillende blockchains voor allerlei processen. Wij kijken hoe we de daarvoor benodigde samenwerking efficiënt en effectief kunnen organiseren.

Blockchain doe je niet alleen

Blockchain is per definitie een technologie die zich leent om samen te werken. En in het verbinden van partijen ligt onze kracht. Dat in combinatie met onze inhoudelijke kennis van blockchain en ICT, domeinkennis uit meerdere sectoren en onze onafhankelijkheid maakt ons uniek.

Wil je meer weten over SSI? Klik dan hier.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek.

HERACLES project voor benutten gezondheidsdata van start

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

In het HERACLES project werken we gezamenlijk aan het toegankelijk maken van patiëntdata. Met behoud van privacy, door privacy enhancing technologies.

Armoedebestrijding kan doeltreffender met behulp van data-analyse

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

Met de historisch hoge inflatie en stijgende energierekening is armoedebestrijding relevanter dan ooit. Multi-Party Computation kan uitvoeringsinstanties helpen om burgers te benaderen die recht hebben op extra steun.

Privacy enhancing technologies

Informatietype:
Artikel

Bij TNO werken we aan privacyverhogende technologieën zoals MPC. Ontdek hoe u dit voor uw organisatie kunt gebruiken met respect voor de privacy.

Federated learning: maak kennis met privacybestendige data analyse

Informatietype:
Artikel

Federated Learning is een privacyvriendelijke manier om data te analyseren. Het gebruikt een decentrale en privacyvriendelijke vorm van machine learning.