Methaanpyrolyse: waterstof maken zonder CO2-uitstoot

Thema:
Schone waterstofproductie

Waterstof zonder CO2-uitstoot is belangrijk voor de ontwikkeling van een CO2-emissievrije samenleving. Deze waterstof is nodig om wereldwijd de klimaat- en energiedoelstellingen te kunnen realiseren. Wij ontwikkelden methaanpyrolyse. Dit is een technologie om waterstof schoon te produceren waarbij bovendien een tweede waardevol product ontstaat: vaste koolstof.

Methaanpyrolyse in het kort

Met methaanpyrolyse maken we waterstof uit aardgas met koolstof – en niet CO2 – als waardevol bijproduct. Het is betaalbaar en binnen enkele jaren commercieel toepasbaar. De toepassingen zijn divers. Denk aan additief voor staal, vulmiddel in autobanden, grafiet, kleurstof en bodemveredelaar. Gebruikelijke technieken voor het produceren van waterstof kosten veel energie, en zijn dus alsnog niet duurzaam. Met methaanpyrolyse, een relatief nieuwe techniek, maken we straks op grote schaal groene waterstof.

Geen CO2 tijdens productie

Tot nu toe maken we waterstof via conventionele ‘steam methane reforming/water shift reaction’-processen dan wel partiële oxidatieprocessen. Om waterstof op deze manier te produceren, zijn veel koolwaterstoffen zoals aardgas nodig. Tijdens deze productieprocessen komt veel CO2 vrij. Ook in het proces om vaste koolstof te maken wordt veel CO2 uitgestoten.

Afvang en opslag, zoals in het project H-vision, ondervangt het probleem van CO2-emissie grotendeels. Maar door gebruik te maken van bijvoorbeeld methaanpyrolyse-processen is het niet langer nodig de CO2 af te vangen en op te slaan. In dit proces zetten we het C-atoom uit de koolwaterstof namelijk om in waardevol vaste koolstof waardoor er helemaal geen CO2 meer vrijkomt.

Unieke technologie

De technologie 'molten metal methaanpyrolyse' bestaat in de basis al decennia. Wel zijn er recent door bedrijven als BASF, thyssenkrupp, Linde en Gazprom verschillende methaanpyrolyse-concepten ontwikkeld. In een samenwerking hebben we een unieke techniek ontwikkeld (waarvoor patent is aangevraagd) om het koolstof makkelijker en beter van het gesmolten metaal te scheiden. We hebben contact met deze bedrijven om van elkaar te leren en te zien hoe de unieke TNO-technologie samen verder is te ontwikkelen. Ook is er nog een aantal technologische gebieden waar nog meer onderzoek nodig is. Denk aan onderwerpen als hoe temperatuur en verblijftijd in de reactor de kwaliteit van de geproduceerde koolstof manipuleren, dan wel wat de beste manier is om het proces op industriële schaal te brengen.

De voordelen vaan methaanpyrolyse

Molten metal methaanpyrolyse biedt verschillende voordelen vergeleken met de conventionele manieren om waterstof te produceren.

 • De kosten om waterstof te maken zijn vergelijkbaar met de conventionele steam methane reforming/water-shift-reaction-processen.
 • Door methaan te gebruiken, gebruiken we de energiewaarde van het methaan bij de waterstofproductie. Voordelen hiervan zijn:
  • We kunnen waterstof in grote hoeveelheden produceren. Dit is een vereiste voor industrieën als ammoniakfabrieken en raffinaderijen.
  • Methaan blijft haar waarde houden omdat het een schone grondstof voor industriële productieprocessen wordt. Op deze manier kunnen landen met veel olie en gas hun reserves omzetten in waardevolle CO2-emissievrije waterstof.
 • Er wordt waardevolle vaste koolstof geproduceerd zonder dat voor dit proces CO2 vrijkomt.
 • In molten metal methaanpyrolyse-processen komt geen CO2 vrij.
 • De technologie kan rond 2030 voor de industrie beschikbaar zijn.

Samenwerkingspartners gezocht

In samenwerking met Voltachem maakten we een plan van aanpak dat we met stakeholders in de waterstof- en koolstofindustrie uit het nationale en internationale bedrijfsleven bespreken. We willen deze technologie samen met partners verder ontwikkelen en onderzoeken. Partners die we zoeken, behoren tot:

 • gasleveranciers en -producenten
 • technologie-ontwikkelaars en licensors
 • industriële gasproducenten
 • bedrijven uit de sectoren energie, petrochemie, koolstof en staal

Laat je verder inspireren

23 resultaten, getoond 1 t/m 5

Kosten productie duurzame waterstof via elektrolyse in kaart

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2024
De kosten zijn gestegen en toekomstige daling is onzeker door gebrek aan transparantie in kostenopbouw. TNO analyseerde gegevens van veertien elektrolyseprojecten en verwerkte deze in een rekenmodel.

Alternatieven voor PFAS in elektrolysers en brandstofcellen

Informatietype:
Insight
17 mei 2024

Wereldprimeur: groene waterstof van zee naar land

Informatietype:
Insight
8 mei 2024

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Informatietype:
Insight
1 mei 2024