Informatietype:
Project
Thema:
Surface warfare
Unit:
Defensie en veiligheid

Free fall reddingsboten

De veiligheidsvoorschriften en -maatregelen aan boord van schepen bij offshore boorwerkzaamheden behoren tot de strengste die er zijn. Voldoende reddingsbootcapaciteit behoort daar ook toe. Vaak gaat het hier om zogenaamde Free-Fall (vrije val)-reddingsboten die van meer dan dertig meter boven de zeespiegel naar beneden vallen.

De Noorse associatie van oliebedrijven OLF heeft TNO gevraagd de veiligheidsprocedures te evalueren. Daarbij kwamen wij tot de conclusie dat deze niet veilig genoeg waren. Daarom hebben we gewerkt aan meer veiligheid voor Free Fall-reddingsboten.

TNO is al tientallen jaren actief binnen de autobranche en de maritieme sector, onder andere op het gebied van crashtests, veiligheid en menselijke factoren. Toen wij door Statoil werden gevraagd om de veiligheid van de vrije val-reddingsboten te beoordelen, bleek uit onze tests dat de veiligheid van de inzittenden niet was gegarandeerd. Als een reddingsboot vanaf dertig meter hoogte bij ruwe zee in het water valt, is de kans op letsel voor de inzittenden vele malen hoger dan bij kalm water.

Daarnaast waren de eisen met betrekking tot de veiligheid van de inzittenden voor deze reddingsboten veel minder streng dan die voor auto's, wat betekende dat de procedures voor de offshore-industrie konden profiteren van de auto-industrie.

In samenwerking met Statoil, de Noorse associatie van oliebedrijven OLF, het Noorse instituut voor mariene technologie MARINTEK en TNO werd de scope uitgebreid met reddingsboten die via katrollen naar beneden zakken, en die specifieke risico's voor de inzittenden hebben. Onze ambitie was om de veiligheid van Free Fall-reddingsboten te verbeteren.

10.000 verschillende scenario's

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de daadwerkelijke veiligheid van vrije val-reddingsboten is vrijwel de gehele vloot aan reddingsboten van OLF door TNO getest in 10.000 scenario's. Deze scenario's omvatten tests op volledige schaal, crashtests met poppen voorzien van hypergevoelige sensoren en gevalideerde simulaties, zodat we de effecten op het menselijk lichaam konden meten van een reddingsboot in vrije val.

De scenario's hielden rekening met alle mogelijke invloeden, waaronder de val- en golfhoogte, de omstandigheden op zee, de lengte en het gewicht van de inzittenden en de inslaghoek. De resultaten van de tests die door TNO zijn gepubliceerd hebben al geleid tot een groot aantal aanpassingen aan het ontwerp van vrije val-reddingsboten.

Det Norske Veritas heeft onze evaluatiemethode voor de veiligheid van inzittenden geaccepteerd als nieuwe interim norm voor het ontwerp van vrije val-reddingsboten. Dat is reeds zichtbaar in de verbeterde reddingsboten die momenteel op de markt verschijnen.