Signatuurmanagement

Thema:
Signature management

De veiligheid van militaire platforms is gebaat bij een zo laat mogelijke detectie. Geluidbeheersing van schepen en voertuigen is van groot belang voor het verhogen van het comfort van passagiers en bemanning, het verminderen van de overlast naar de omgeving en het verminderen van de kwetsbaarheid van het schip tegen wapens met akoestische sensoren.

Platformsignaturen

Voor de veiligheid van militaire platforms is het voordelig als ze pas zo laat mogelijk worden gedetecteerd. Maar ze zenden signaturen uit die hun aanwezigheid verraden. Bij schepen zijn dit onderwatersignaturen, in de vorm van druk, of akoestische en elektromagnetische signaturen. Voertuigen hebben een magnetische signatuur.

Moderne mijnen zoals invloedsmijnen reageren op die signaturen. Dankzij hun sensoren en mijnlogica bepalen zij zelf het moment van ontploffing. Deels kan deze mijndreiging worden weggenomen door jagen of vegen. Of door deze (op land) te ruimen.

Maar het toenemende gebruik van composieten in het ontwerp van mijnen maakt dat ook de opsporing van mijnen moeilijker wordt. Daarom onderzoeken we hoe we de signatuur van militaire platforms kunnen verkleinen. Zodat de platforms van morgen een adequaat antwoord hebben op de toegenomen mijndreiging. Het onderzoek naar de signaturen van militaire platforms wordt ook wel samengevat onder de noemer EM-metingen: magnetische veldmeting, signatuurmeting en kwetsbaarheidsmeting.

Verminderde mijndreiging

Ons onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Technologiebasis: dit omvat de fundamentele kennis van signaturen. Denk aan generatie, propagatie, reductie en het gebruik dat door mijnen van die signaturen wordt gemaakt.
  2. Ontwikkeling van technieken: hierbij richten we ons op het toepassen van signatuurgerelateerde technologie als effectieve tegenmaatregel.
  3. Operationele ondersteuning: dit gaat om de militaire praktijk.

Op basis van de tegenmaatregelen en de operationele omstandigheden stellen we tactische richtlijnen op. Deze moeten de prestaties van militaire platforms significant verbeteren en daarmee de mijndreiging verminderen.

Scheepsakoestiek en onderwaterakoestische signaturen

Onder andere verbrandingsmotoren, tandwielkasten, hydraulische pompen en scheepsschroeven maken veel lawaai in en rondom schepen. Geluidbeheersing is dan ook belangrijk. Bijvoorbeeld voor het verhogen van het comfort van passagiers en de bemanning, het verminderen van de overlast naar de omgeving boven en onder water, en het verminderen van de kwetsbaarheid van het schip tegen wapens met akoestische sensoren.

We hebben meer dan 50 jaar ervaring in de scheepsakoestiek. Zowel de Koninklijke Marine als de commerciële scheepsbouwindustrie en haar toeleveranciers maken gebruik van de kennis en kunde die wij opbouwden binnen researchprogramma's met steun van de overheid, reders en werven. Zij hebben een breed pakket van analytische, numerieke en experimentele gereedschappen. Onze kennis en kunde zetten ze onder andere in voor de beheersing van het naar onderwater afgestraalde geluid van schepen. Wapens, zoals zeemijnen en torpedo's gebruiken onder andere akoestische sensoren om via dit geluid hun doelen te detecteren, classificeren en lokaliseren.

Ook de zorg over het verstoren van zeedieren door het onderwatergeluid neemt toe. Dit onderwerp is daarom steeds belangrijker voor de commerciële scheepvaartindustrie. We bieden consultancy en onderzoeksactiviteiten gericht op een kosteneffectieve beheersing van de akoestische signaturen.