Kritieke digitale infrastructuur: cyberveiligheid

Thema:
Nationale veiligheid

Vrijwel alle vitale processen en systemen in Nederland zijn gedigitaliseerd. Er zijn nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven. Dit maakt Nederland kwetsbaar voor digitale aanvallen. Cyberweerbaarheid is dus een topprioriteit. Daarom richten wij ons op inzichten en innovaties door cybersecurityonderzoek en kennisontwikkeling. Zo beschermen we de kritieke digitale infrastructuur van Nederland.

Vergaande digitalisering

Digitalisering vindt plaats in elk deel van de samenleving. Vitale infrastructuur en economische sectoren zijn diep vervlochten met digitale netwerken en diensten. Ook worden ze steeds complexer te beheren. De industrie maakt volop gebruik van volledig geautomatiseerde processen en overal ontstaan nieuwe combinaties van apparaten en het internet. Bijvoorbeeld:

  • slimme energiemeters geven advies over energiebesparing
  • men experimenteert met zelfrijdende auto’s
  • sensoren houden lichaamsfuncties in de gaten
  • systemen in de industrie voeren processen uit, controleren deze en rapporteren als menselijk ingrijpen gewenst is

Digitale dreiging permanent

Door digitalisering verandert onze wereld snel. Traditionele ideeën over risicobeheersing, veiligheidsbeleid en interventies zijn in het cyberdomein niet zonder meer toepasbaar. Door de hoge complexiteit en afhankelijkheid van digitale systemen is het risico van een (ver)storing moeilijk te beheersen. In het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) van juni 2019 rapporteerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV): ‘De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent.'

Cyberweerbaarheid vergroten

Met kennisontwikkeling dragen we bij aan de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) en de Nederlandse Cyber Security Research Agenda (NCSRA). Cyberdreigingen gaan per definitie over landsgrenzen heen. Bedrijven, organisaties, leveranciers en afnemers zijn met elkaar verbonden in netwerken. De gevolgen van digitale dreigingen verspreiden zich daardoor als een olievlek. Daarom kijken we bij het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberaanvallen altijd naar de hele keten van organisaties. Ontdek meer over ketenweerbaarheid tegen cyberdreigingen. (pdf)

Cybersecurity assistent

Op zoek naar hulp voor cybersecurity problematiek? Start hier de cybersecurity assistent. Een online tool waarin we je op maat interventies aanbieden.

Versterken en ontwikkelen

We maken ons hard voor een samenleving die effectief omgaat met bekende en onbekende digitale dreigingen. Nu en in de toekomst. Daarbij richten we ons op het volgende:

  • We versterken de maatschappelijke weerbaarheid tegen nieuwe dreigingen en persistente, bestaande digitale dreigingen.
  • We ontwikkelen nieuwe capaciteiten en werkmethodes waarmee nationale veiligheidsorganisaties opereren in een samenleving die in hoge mate afhankelijk is van digitalisering.

Onderzoeken cyberveiligheid

Binnen TNO zijn zo'n 100 experts actief in (multidisciplinair) cybersecurityonderzoek. Dat is uniek en maakt ons hét onafhankelijke expertisecentrum voor toepasbare kennis van cybersecurity ten behoeve van overheid en bedrijfsleven. Kenmerkend voor onze aanpak is de integrale visie op cyberweerbaarheid.Als onderzoeksinstelling hebben we een complementaire rol in de markt naast de aanbieders van cybersecurityproducten en -diensten. Ontdek hoe we veilig en privacyproof cybersecurity data delen faciliteren.

ICT en OT herstelvermogen

Zo hebben we onderzoek gedaan naar het ICT Herstelvermogen en OT herstelvermogen (pdf) in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC. Herstelvermogen speelt een cruciale rol in de cyberweerbaarheid van organisaties. Het is daarom een belangrijk onderwerp voor kennisopbouw in deze meerjarige samenwerking.

Laat je verder inspireren

757 resultaten, getoond 1 t/m 5

Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Informatietype:
Artikel

TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Lees de resultaten uit de scenariostudie om de energietransitie te versnellen

Consortium Future Network Services wil grotere rol voor Nederland in ontwikkeling 6G

Informatietype:
Nieuws
26 september 2022

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en de Topsector ICT steunen het Groeifondsvoorstel van TNO en partners voor het realiseren van het Future Networks Services (FNS) programma.

Rendement van 30% bereikt met vier terminal perovskiet-silicium pv-tandemcellen

Informatietype:
Nieuws
26 september 2022

TNO, TU Eindhoven, imec en TU Delft, partners in Solliance, hebben de krachten gebundeld om de conversie-efficiëntie van tandemzonnecellen verder te verhogen tot voorbij de grenzen van de huidige commerciële fotovoltaïsche (pv) modules.

SmallCAT lasercommunicatiesysteem geleverd voor integratie in Noors ruimtevaartuig NORSAT-TD

Informatietype:
Nieuws
26 september 2022

SmallCAT gebruikt nieuwe optische communicatietechnologie om via satellieten informatie naar de aarde te verzenden. Deze technologie, die werkt met onzichtbare lichtsignalen, maakt veel snellere gegevensoverdracht mogelijk dan de radiofrequenties die momenteel overal voor communicatie worden gebruikt.

Quantumcomputer vormt ook bedreiging voor onze gegevensbescherming

Informatietype:
Nieuws
23 september 2022

Quantumtechnologie biedt kansen voor de maatschappelij. Tegelijkertijd is het een bedreiging voor onze cyberveiligheid.