Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Thema:
Nationale veiligheid

In misdaadseries probeert de onderwereld ogenschijnlijk nette burgers voor het criminele karretje te spannen. Drugskartels infiltreren in bonafide bedrijven, kopen ambtenaren om, zij regelen het transport, pikken hun waar op in de haven, incasseren geld, worden gepakt en vaak ook nog veroordeeld. En dat allemaal in één aflevering van 45 minuten. Dat is weliswaar wat minder realistisch dan de werkelijkheid. Maar de onderwereld kan niet succesvol zijn zonder de bovenwereld. Dat criminelen steeds vaker en steeds meer de gewone maatschappij nodig hebben om hun zaken te verdoezelen, hun handelswaar te slijten en geld wit te wassen, is waar.

Programma Ondermijningslab

Wetenschap en praktijk vinden elkaar in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Ondermijningslab. In het Ondermijningslab wordt kennis opgebouwd die bijdraagt aan een betere informatiepositie, gerichtere interventies en een effectievere ketensamenwerking, en daarmee aan de integrale aanpak. Naast de grotere kennisprojecten wordt er kort-cyclisch samengewerkt via de Scientist on the Job-constructie, waarbij experts van TNO meedraaien in de praktijk. Hierdoor kunnen organisaties sneller bruikbare informatie en aanknopingspunten vinden om criminaliteit te bestrijden.

Overzicht van projecten in Ondermijningslab.
Overzicht van projecten in Ondermijningslab.

Systemische aanpak

Vanuit alle expertises wordt een systemische visie gehanteerd: alleen door naar het hele systeem rondom ondermijning te kijken, en de wisselwerkingen van verschillende actoren in het systeem in kaart te brengen, kan een duurzame oplossing gevonden worden. Een integrale en systemische aanpak kan op vroege signalen inspelen en waterbedeffecten voorkomen. Dus geen kerels, kilo’s en knaken, maar een systemische aanpak.

Kennisopbouw onmisbaar

Sinds 2018 werkt TNO samen met RIEC Zeeland West-Brabant en sinds 2021 ook met alle andere RIEC-regio’s in Nederland. Hierdoor is het netwerk dusdanig gegroeid dat de kennisontwikkeling én praktische ondersteuning van TNO in de aanpak van ondermijnende criminaliteit nu ook landelijk wordt gedragen. Convenantpartners waaronder gemeenten, provincies, OM, politie, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee, IND, UWV en NVWA hebben hier baat bij.

Betrouwbare samenwerking met Scientist on the Job

Regionaal en lokaal worden experts van TNO ingezet in specifieke casuïstiek. Deze Scientists on the Job zitten aan tafel bij de RIEC’s of (een combinatie van) convenantpartners en brengen hun specifieke kennis direct in daar waar die nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van bedreiging van bestuurders, bepaalde gemeenschappen of geavanceerde data-analyse technieken. Zo helpen de Scientists on the Job de professionals op de werkvloer om in concrete gevallen tot oplossingen te komen.

Ondermijnende criminaliteit aanpakken

Hoe we dit doen? Dat zie je in deze video.

Laat je verder inspireren

12 resultaten, getoond 1 t/m 5

Migratie

Informatietype:
Artikel

Grote kwesties in Europa zijn migratie en asielzoekers, die voortkomen uit complexe situaties. Uitdagingen betreffen opvang, huisvesting, zorg en integratie.

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

Tussen 2019 en 2022 heeft TNO in samenwerking met het NCSC een viertal vraaggestuurde onderzoeken uitgevoerd. De onderwerpen komen uit de NCSC onderzoeksagenda: herstelvermogen, cyber foresight, supply chain risk en kwantificeren van cyberrisico's.

Cybersecurity uitdagingen en innovaties

Informatietype:
Artikel

Voor welke cybersecurity uitdagingen staat Nederland nu en in de (nabije) toekomst? TNO werkt aan de technologieën en innovaties voor vandaag én morgen.

Elektronische verdediging

Informatietype:
Artikel

De afdeling Elektronische verdediging specialiseert zich in het gebruikmaken en het misbruiken van het elektromagnetische spectrum.

Terrorismebestrijding verbeteren met technologie

Informatietype:
Artikel

Bij TNO dragen we bij aan internationaal veiligheidsonderzoek naar terrorismebestrijding en een veilig Nederland. Ontdek hoe we dit doen.