Doorbraak in schreeuwend personeelstekort

Thema:
Operations and human factors

Nederland worstelt met een groeiend personeelstekort. Dit zet niet alleen een rem op de economische groei, maar kan ook onze veiligheid in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan het dreigend tekort aan militairen, politieagenten, gevangenisbewakers en verkeersleiders. De gevolgen van te weinig zorgpersoneel zijn pijnlijk zichtbaar geworden tijdens de coronapandemie. Tot nu toe is het de meeste organisaties niet gelukt om de personeelstekorten echt goed aan te pakken. Een uitweg is het hanteren van een systeemaanpak om tot een toekomstbestendige totaaloplossing te komen.

Webinar: Doorbaak in schreeuwend personeelstekort

Hoe kunnen we het tekort aan structureel inzetbaar personeel reduceren? Hoe kunnen we voorkomen dat de personeelstekorten onze gezondheid, veiligheid en productiviteit nog verder in gevaar brengen? Waarom lukt het niet dit op te lossen? Met welke nieuwe manier van werken en doen kunnen we dit samen aanpakken? Dit en vele andere vragen worden tijdens dit webinar besproken.

Personeelstekort bij o.a. de Politie en Ministerie van Defensie

Vaak horen we dat er een groot personeelstekort is. Maar waar gaat het dan precies over? Een paar voorbeelden: bij de politie zijn er de komende jaren 17.000 nieuwe medewerkers nodig. Dat is een kwart van de totale omvang van ongeveer 62.000 fte.

Op 1 juli 2021 had het ministerie van Defensie, waar in totaal 66.818 fte werkzaam zijn, 8.637 militaire vacante functies, dat is ongeveer 20% van het totale aantal militaire functies (41.250 fte), hoewel dit niet allemaal vacatures zijn.

Het Prognosemodel Zorg en Welzijn geeft aan dat we in 2022 een tekort van 74.000 mensen mogen verwachten en ongeveer 30% van de industrie ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Arbeidsmarktanalyses van CBS laten zien dat personeelsschaarste alleen maar gaat toenemen, onder andere vanwege de vergrijzing. Deze ontwikkelingen maken het vullen van alle openstaande vacatures niet meer realistisch; alternatieve oplossingen zijn nodig.

Personeelstekort: one size does not fit all

In de afgelopen jaren was er nog hoop dat technologie het personeelstekort zou kunnen oplossen. Maar ondanks alle technologische innovatie is het tekort alleen maar gestegen. Inmiddels is duidelijk dat de inzet van technologie ook onbedoelde effecten kan hebben waardoor het personeelsprobleem nog groter wordt, bijvoorbeeld als daardoor meer schaars technisch personeel nodig is.

Het ene personeelstekort is bovendien het andere niet. Als teveel medewerkers weg gaan omdat ze ontevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden, biedt de technologie geen oplossing. Het bieden van meer salaris bijvoorbeeld ligt dan meer voor de hand. Maar meestal is er meer nodig omdat er meer problemen tegelijk spelen. Slimme combinaties van maatregelen moeten gezocht worden om het personeelstekort écht aan te pakken. Maar de vraag is: hoe doe je dat en wat levert het op?

Werken aan een totaaloplossing: compositie en balans

Het complexe probleem van het massale personeelstekort vereist een nieuw perspectief, namelijk een bredere systeemaanpak. Door systematische en multidisciplinaire analyse van oorzaken, passende maatregelen en (on)gewenste effecten wordt toegewerkt naar een totaaloplossing die veel meer is dan de som der delen.

Twee agenten die groot publiek handhaven
Meer blauw op straat door systeemaanpak

Met deze aanpak kunnen organisaties komen tot een optimale balans tussen technologie, duurzame inzetbaarheid van personeel, en arbeidsorganisatie. Hiermee kunnen organisaties hun personeelstekorten substantieel reduceren.

Door de aanpak in allerlei organisaties toe te passen, ontstaat er functie- en sector-overstijgend meer inzicht in de effectiviteit van maatregelen. Als organisaties hierdoor beter weten wat ze moeten doen, kan het schaarse arbeidspotentieel in onze samenleving beter worden benut. Op deze manier voorkomen we dat onze gezondheid, veiligheid en productiviteit nog verder in gevaar komen.

Paper: Doorbraak in schreeuwend personeelstekort

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Doorbraak in schreeuwend personeelstekort

Informatietype:
Webinar
24 mei 2022
1 aflevering
Bekijk het webinar over de oplossingsrichting voor het groeiende probleem van het personeelstekort