Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren. TNO levert sociale en technische innovaties die mensen in staat stellen om keuzes te maken ter ondersteuning van een betere gezondheid en meer maatschappelijke participatie.

“Wij willen mensen helpen om zelf de juiste keuzes te maken voor hun gezondheid, inzetbaarheid op het werk en productiviteit. Dat is niet eenvoudig als je ziet waar we elke dag mee te maken krijgen. Denk maar eens aan het langer doorwerken op een gezonde manier, een vaak drukke of intense leefomgeving en een intensieve leefstijl,“ zegt Peter van Dijken, managing director van de unit Gezond Leven.

Samen met overheidsinstanties, kennisinstituten en bedrijven ontwikkelt TNO technologische en sociale innovaties die gezondheid en professionele inzetbaarheid bevorderen en op die manier een bijdrage leveren aan een gezonde, vitale en productieve bevolking, lagere zorgkosten en meer economische groei.

Actief binnen vier domeinen

De unit Gezond Leven is actief binnen vier domeinen—Jeugd, Arbeid, Biomedische gezondheid en Digitale gezondheid—en excelleert in het identificeren van grote toekomstige ontwikkelingen en interventies die voor deze domeinen relevant zijn. Binnen de domeinen ontwikkelen we kennis en expertise op het gebied van gezondheid, gezondheidstechnologie en gezondheidsinterventies op maat. Zo dragen we bijvoorbeeld bij aan de transformatie van de jeugdgezondheidszorg middels digitalisering. We ontwikkelen een online platform dat richtlijnen voor jeugdgezondheidzorg biedt en ouders toegang geeft tot de professionals en het advies dat zij nodig hebben om de juiste keuzes te maken. Daarnaast meten en monitoren we stress en blootstelling aan schadelijke stoffen in het dagelijks leven, om zo tot collectieve volksgezondheidsstrategieën, gepersonaliseerde interventiestrategieën en empirisch onderbouwde gezondheidsinterventies te komen, met name voor de werkomgeving. Daarmee scheppen we een basis voor interventies en ondersteunende technologie om zowel preventie als participatie te verbeteren.

Gezondheidsinterventies

Door te innoveren binnen de preklinische en klinische fases van medicijnontwikkeling willen wij het uitvalpercentage—en daarmee de ontwikkelkosten—van broodnodige nieuwe medicijnen sterk verlagen. Daarnaast helpen wij burgers en professionals bij het maken van de beste keuzes voor gezondheid door gegevens over gezondheid en risico’s op persoonlijk niveau te verzamelen en om te zetten in waardevolle informatie waarmee we proactief advies op maat kunnen verstrekken. Deze persoonlijke informatie ondersteunt structurele gedragsveranderingen en een gezondere leefstijl. Wij zijn ervan overtuigd dat een verandering van leefstijl voor veel aandoeningen de genezing van de toekomst is.

Persoonlijke digitale gezondheidszorg ontwikkelt zich in rap tempo

Hoe kunnen we de kwaliteit van de digitale gezondheidszorg verder verbeteren? De gezondheidszorg digitaliseert in een snel tempo. Zo kun je zelf veel data verzamelen en inzicht krijgen in genetische, leefstijl- en omgevingsfactoren. Om de kwaliteit van de digitale gezondheidszorg te verbeteren, gebruikt TNO het P4-concept (predictie, preventie, personalisatie en participatie). Daarmee ontwikkelen we bruikbare, veilige en betrouwbare applicaties, die aansluiten bij ieders behoefte aan een persoonlijke gezondheidszorg. Privacy is daarbij een randvoorwaarde. TNO ontwikkelt interpretaties en voorspellende modellen van de persoonlijke gezondheidsdata voor betrouwbare adviezen en persoonlijke interventies. Met praktische pilots proberen we via het P4-concept de ‘personalized digital health’ te verbeteren.

Contact

Dr. Peter van Dijken