Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Maar veiligheid is niet vanzelfsprekend. Of het nu gaat om defensie, justitie en veiligheid, politie, bedrijfsleven of anderen, TNO zet haar kennis en technologie in om innovaties te creëren voor mensen die zich dagelijks inzetten voor onze vrede en veiligheid. Wij zijn de bondgenoten van militairen en veiligheidsprofessionals, in Nederland en daarbuiten. En ondersteunen hen met technologische- en gedragsinnovaties.

Wij werken aan een veilige samenleving en kunnen ook jouw organisatie helpen

Weten hoe? Neem dan contact op met ons

Contact opnemen

Veiligheid behelst  fysieke en digitale veiligheid, het gaat over beleving en werkelijkheid. De dreiging verandert en is al lang niet meer aan landsgrenzen gebonden. Daarom is het van belang dat wij onze partners voorzien van een betere begeleiding en voorbereiding dan waar ook ter wereld. En van materieel dat steeds weer state-of-the-art is.

Ons werkterrein beweegt tussen land, zee en lucht. Tussen cyber en space. Wereldwijd verleggen wij grenzen. Met wetenschap én innovatie aan de frontlinie. Daarom richten wij ons op de volgende vier gebieden:

Operations & Human Factors

Bij Human Effectiveness onderzoeken wij hoe mensen beperkingen kunnen overwinnen, welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun capaciteiten en hoe de wisselwerking tussen mens en machine soepeler kan. Relevante informatie voor onze opdrachtgevers bij defensie en de hulpdiensten, maar steeds vaker ook voor andere organisaties en bedrijven.

Information & Sensor Systems

Een superieure informatiepositie biedt cruciaal tactisch voordeel. Door informatiesuperioriteit wordt aansturing van de militaire organisatie verbeterd en kunnen alle middelen maximaal effectief worden ingezet. Met de kennis van heterogene sensornetwerken gekoppeld aan proces- en domeinkennis kan TNO helpen, vooral door het bedenken en ontwikkelen van technologie.

Nationale Veiligheid

De ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein gaan sneller dan ooit. Dit komt mede door de enorme groei van de hoeveelheid informatie en de opkomst van nieuwe technieken als artificial intelligence, augmented reality en krachtige sensoren. Deze ontwikkelingen vormen zowel een kans als een bedreiging voor de Nederlandse overheid en veiligheidsorganisaties. Samen met hen dragen we bij aan de veiligheid in Nederland.

Protection, Munitions & Weapons

TNO ondersteunt zowel Defensie(s) als de defensie-industrie met toepasbaar onderzoek. Zo onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Met experimenteel onderzoek en predictiemodellen identificeren we vroegtijdig hiaten. Hiermee kunnen verbeteringen adequaat worden doorgevoerd.

Contact