Energie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’

ECN part of TNO

1 april 2018 TNO en ECN samen verder in ECN part of TNO

ECN part of TNO

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken staan van hybride energiesystemen, waarbij we verschillende fossiele en duurzame bronnen gecombineerd inzetten. TNO heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen.

Bedrijven en overheden vragen ons hiervoor technologie en kennis aan te leveren. We doen al jaren onderzoek naar duurzame, en op weg daar naartoe hybride, energiesystemen. In onze energievisie 2030 ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’, die we in september 2016 hebben gepubliceerd, laten we zien hoe hybride systemen een schakel kunnen vormen naar een duurzame toekomst.  We geven hierin aan welke kansen ons land heeft en welke acties nodig zijn om alle klimaatdoelstellingen te bereiken die nationaal, binnen de EU en internationaal zijn afgesproken voor de jaren 2020, 2030 en 2050.

Nederland sterk gepositioneerd

Ons land heeft een aantal sterke punten om een rol van betekenis te spelen in de energietransitie. Denk aan onze strategische ligging, hoogwaardige infrastructuur, sterke sectoren maritiem, offshore en chemie, langdurige kennis en ervaring met aardgas, traditie in samenwerking over domeinen heen. De rol van Nederland ligt daarbij vooral op het gebied van transport, conversie en handel van duurzame energie. Ook aanleg, beheer en onderhoud van een grootschalige energie-infrastructuur op de Noordzee biedt kansen. Onze sterke positie in fossiele grondstoffen moeten we inzetten voor technologie en infrastructuur van duurzame toepassingen en daarmee de energietransitie versnellen.

Samenwerking cruciaal

Samenwerking, nationaal en internationaal, over domeinen heen, tussen kennisorganisaties, bedrijven en overheden is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. Als TNO zullen we innovaties ondersteunen vanuit onze labs, maar zeker ook in de praktijk met proeftuinen als field labs en living labs. Dit alles zet de beoogde transitie in een hogere versnelling.

Aan de hand van acht innovatieprogramma’s is ECN part of TNO in april 2018 begonnen als het nieuwe centre of excellence voor energievraagstukken. De acht programma’s zijn volop in ontwikkeling. Vanaf 1 juli is op TNO.NL de nieuwe website ECN part of TNO met de nieuwe uitgewerkte innovatieprogramma’s online. Tot 1 juli staan de -niet aangepaste innovatieprogramma’s (nu roadmaps) en bijbehorende projecten- online.

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.