Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale en psychische problemen van het kind op het snijvlak tussen preventie en curatie. Door aandacht voor geïntegreerde zorg en vroege preventie bij jeugdigen van -10 maanden tot 23 jaar, dragen wij bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

Het expertisegebied Child Health heeft de kennis in huis om een belangrijke rol te spelen in de gezondheids en psychosociale vraagstukken rondom jeugd en om deze op een geïntegreerde manier te benaderen.

 • Wij kunnen gezondheidsproblemen identificeren en monitoren
 • Wij zijn in staat determinanten van gezondheidsproblemen te achterhalen
 • Wij kunnen interventies ontwikkelen en implementeren
 • Wij kunnen de effecten van interventies evalueren (ook qua kosten) en de juiste implementatiestrategie identificeren
 • Wij ontwikkelen opleidingen voor jeugdartsen

Onze expertise Jeugd en Gezondheid

Het expertisegebied Child Health omvat een aantal onderzoeksgebieden die betrekking hebben op het gezond en veilig opgroeien van kinderen:

 • Verloskunde en Kraamzorg
 • Preventieve gezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 23 jaar
 • Psychosociale ontwikkeling van kinderen
 • Opleiding tot Jeugdarts

Door samen te werken in multidisciplinaire teams (verloskundigen, geneeskundigen, psychologen, epidemiologen, gezondheidswetenschappers, etc.) dragen wij bij aan oplossingen voor de Verloskunde en Kraamzorg, de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugdzorg. Middels evidence based onderzoek ontwikkelen wij richtlijnen en interventies die toegepast worden in deze domeinen. Door evaluatie en monitoring meten wij de effecten van interventies en kunnen zo bijdragen aan de effectiviteit van de preventieve zorg voor kinderen.

Het expertisegebied Child Health vertaalt kennis, die ontwikkeld is in onderzoek, naar de praktijk. Enkele voorbeelden:

 • De implementatie van richtlijnen: kennis wordt vastgelegd in richtlijnen die door het veld worden toegepast, bijvoorbeeld de richtlijnen zindelijkheid en huid.
 • Het monitoren van ontwikkelingen:
  bv. de landelijke groeistudie en Peristat: een internationaal onderzoek naar sterftecijfers rondom de geboorte.
 • Het ontwikkelen van interventies zoals bij CODIP een programma voor ondersteuning van kinderen in echtscheidingssituaties en bij SBS:
  Shaken Baby Syndrome: programma gericht op jonge ouders ter voorkoming van SBS.
 • Vroegsignalering op meerdere vlakken, voorbeelden zijn:
  Psychosociale problemen, de ALPHA-NL:
  het signaleren van zorgwekkende opvoedomstandigheden en Kindermishandeling door bv aanpassing protocol op de Spoedeisende hulp in het ziekenhuis (MCH Protocol)
 • Kosteneffectiviteitsanalyses:
  in hoeverre dragen de interventies bij aan het verbeteren van effectiviteit
Zie ook
Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook... Lees verder
Ons werk

Direct tot de kern met de samenstarten app

De SamenStarten App is een softwareapplicatie die bijdraagt aan de ondersteuning van het gezin en professionals in de jeugdgezondheidzorg, zoals verpleegkundigen en artsen. De app draait op een tablet... Lees verder
Ons werk

Groeidiagrammen in PDF-formaat

TNO ontwikkelt groeidiagrammen voor kinderen in Nederland. De groeidiagrammen zijn een hulpmiddel voor zorgprofessionals voor het opsporen van afwijkende groei van een kind. Bijvoorbeeld een korte lengte... Lees verder
Ons werk

Richtlijnen voor Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg

TNO ontwikkelt, implementeert en evalueert sinds 1998 richtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sinds enkele jaren ook voor de jeugdzorg. Het gebruik van richtlijnen verhoogt de kwaliteit van... Lees verder
Nieuws

TNO ondersteunt borstvoeding met advieselementen

09 september 2020
Vanuit het belang van de eerste 1000 dagen en het bieden van een kansrijke start onderschrijft TNO, samen met diverse partners, het advies van de WHO om een pasgeborene, indien mogelijk, 6 maanden exclusief... Lees verder
Nieuws

Vaderschap in Nederland, van willen naar doen

24 juni 2019
Vaders nemen nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema vaak niet aan na de geboorte van een kind. Dit komt onder meer door gebrek aan steun op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag... Lees verder
Nieuws

Health Deal I-JGZ: innovaties voor een nog gezondere jeugd

24 april 2019
Het gezin centraal stellen. Dat is de sleutel tot een nog gezondere jeugd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet kinderen in hun kracht, versterkt het probleemoplossend vermogen van het gezin en is als adviseur... Lees verder
14januari

Startkwalificering tot Dappere Dino’s trainer

TNO | Leiden
Op donderdag 14 januari 2021 start een nieuwe startkwalificering tot Dappere Dino’s trainer. Lees verder
Expertisegroepen
Contact

Ing. Daan Kloet

 • Gezond Leven
 • Jeugd
 • Gezondheidszorg
 • eHealth
 • Preventie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.