Ons werk

Event 100 jaar geologie in kaart

5 oktober 2018
Locatie: TNO Utrecht, Princetonlaan 6 - Utrecht
Jubileumdag

Op 1 juli 1918 werd door minister Lely de Rijks Geologische Dienst opgericht om de geologie van Nederland systematisch in kaart te gaan brengen. Sindsdien is deze taak onafgebroken uitgevoerd, waarbij de technieken en inzichten zijn voortgeschreden, de maatschappelijke context en vragen voortdurend veranderden, de producten zijn geëvolueerd van kaarten naar 3D modellen, en waarbij de Nederlandse geologische dienst uitgroeide tot één van de modernste ter wereld en de Nederlandse ondergrond één van de best gekende. Maar de basis is hetzelfde.

Net als onze zusterorganisaties overal ter wereld bieden we op nationale schaal inzicht in geologische hulpbronnen, denk aan energie, water en bouwgrondstoffen, en in geologische risico’s zoals slappe grond, bodemdaling en aardbevingen. Zulk inzicht moet zijn geworteld in een algemeen geologisch begrip van de opbouw van de ondergrond en de processen die zich daar afspelen—dat begrip hebben wij.

We zijn nu 100 jaar verder. Daar staan we uitvoerig bij stil door dit jaar te markeren als ‘100 jaar geologie in kaart’. We nodigen u van harte uit voor onze jubileumdag op vrijdag 5 oktober 2018, waarin we dit heuglijke feit op een bijzondere wijze met u willen vieren.

Hierna vindt u de agenda voor deze dag en de aanmeldbutton om ons te laten weten of u erbij kunt zijn. Deelname is kosteloos en aanmelden kan tot 24 september 2018.

Agenda

09.00

Ontvangst

09.30

Opening

09.35

Welkom door Tirza van Daalen, directeur Geologische Dienst Nederland

09.45

Key note Holger Kessler, team leader modelling systems British Geological Survey

10.30

Drie geologen aan het woord:
Denise Maljers, Geologische Dienst Nederland
Johan ten Veen, Geologische Dienst Nederland
Willem Jan Zaadnoordijk, Geologische Dienst Nederland

11.30

Paul de Krom, voorzitter Raad van Bestuur van TNO

11.35

Onthullen van de nieuwe kaart; Paul de Krom (voorzitter Raad van Bestuur van TNO), Sandor Gaastra (directeur-generaal Energie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

11.45

Toelichting op de nieuwste overzichtskaart door Michiel van der Meulen, hoofd kartering Geologische Dienst Nederland

12.00

Lunch break, start demoplein met voorbeelden van ons werk

13.00

Ontvangst middaggasten

13.30

Welkom aan nieuwe gasten door Tirza van Daalen, directeur Geologische Dienst Nederland

13.35

Inleiding Staringlezing door Lucia van Geuns, voorzitter KNGMG

13.50

Staringlezing door Michiel van der Meulen, hoofd kartering Geologische Dienst Nederland

15.00

Short break

15.30

Maatschappelijk belang en perspectieven

16.30

Wrap up

16.45

Uitgebreide borrel op het demoplein met voorbeelden van ons werk

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.