AI draagt bij aan eenduidige informatie

Wanneer we een beslissing willen maken of iets willen controleren is correcte informatie cruciaal. Hoe eenduidiger de informatie, hoe beter. Wanneer dit niet het geval is en er bijvoorbeeld verschillende termen voor hetzelfde concept worden gebruikt, ontstaat er ruis. Dan kun je geen effectieve beslissingsondersteuning of real-time control waarborgen. Het probleem is echter dat veel systemen meerduidige informatie aanbieden.  

WERK MET ONS IN APPL.AI

Neem contact met ons op over Knowledge Representation and Reasoning

Contact opnemen

Om dit probleem te verhelpen, zetten we de AI-technologie ‘knowledge representation & reasoning’ in. Hiermee leggen we kennis uit het domein vast. Zo maken we consistent gebruik van dezelfde termen én presenteren we informatie eenduidig. Pas dan kunnen we op een juiste wijze over deze kennis redeneren. Hieruit kunnen nieuwe feiten en inzichten worden gehaald. Dit versterkt de beslissingsondersteuning en real-time control. 

OWL formats presenteren eenduidige informatie  

TNO maakt de belangrijkste concepten en hun onderlinge relaties in een domein zichtbaar. Dit zijn kennismodellen die we middels diverse AI-tools ontwikkelenDie presenteren we in de vorm van Knowledge Graphs of Ontology Web Language (OWL) formatsWe ontwikkelen zo’n ontologie in samenwerking met domein expertsRelevante informatie en mogelijke trends worden hierin op eenduidige wijze weergegeven. Dit maakt de data gebruiksklaar voor een redeneermachine die hieruit nieuwe inzichten en verbanden weet op te halen

“ Knowledge Representation & Reasoning is een sleuteltechnologie binnen AI. Het is ondersteunend bij het maken van beslissingen en maakt real-time control effectief.” - Jack Verhoosel - Senior Business Consultant & Architect

Hybrid AI is dubbel zo krachtig 

De AI-techniek knowledge representation & reasoning kan zeer waardevol zijn in combinatie met machine learning. Zo draagt machine learning bij door de onzekerheid van voorspellingen mee te wegen. En knowledge representation & reasoning helpt op haar beurt weer bij de duiding van de interne relaties binnen een domein 

Deze combinatie van redeneren (knowledge representation & reasoningen leren (machine learning) wordt Hybrid AI genoemd. Naast beslissingsondersteuning en real-time controlhelpt dit ook bij het vinden van trends en patronen. Deze technologie wordt momenteel in diverse sectoren ingezet, zoals landbouw, tuinbouw, defensie, industrie en energie domeinen. 

Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Roadmap

AI-technieken

AI is een sleuteltechnologie voor nieuwe toepassingen die bijdragen aan een sterkere industrie en samenleving. Hiervoor werken we samen met onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden in het TNO Appl.AI... Lees verder
Technieken
Contact

Dr. André Meyer-Vitali

  • Artificial Intelligence
  • Multi-Agent Systems
  • Knowledge Engineering
  • Semantics
  • Ontologies