Ons werk

Bouw Informatie Modellering - BIM

Bouw Informatie Modellering (BIM) is een voor de transitie van een document gedreven sector naar een data gedreven industrie. TNO heeft een lange en rijke historie op het gebied van Bouwwerk Informatie Modellering. Onze tools, data standaarden en expertise op gebied van het gebruik, zijn de basis geweest voor vele duurzame verbeteringen in de sector.

Een 3D representatie van een BIM dataset

Met de term BIM worden vaak verschillende begrippen aangeduid. Het gaat hier vooral om het onderscheid tussen enerzijds een dataset (incl. allerlei extra informatie) van een specifiek bouwwerk. Oftewel: een dataset die gemodelleerd wordt met een softwarepakket om een specifiek gebouw te representeren. Anderzijds wordt gesproken over de generieke, herbruikbare, open ICT-standaarden die men (her)gebruikt bij het uitwisselen van informatie over specifieke gebouwen. Verder gebruikt men de afkorting BIM vaak voor Building Information ModeLING (wat het proces beschrijft van het werken met de datasets) of Building Information Management waar de nadruk ligt op het beheer van de data.

TNO heeft aan de wieg gestaan van BIM en is nog altijd internationaal richtinggevend op gebied van data, technologie en toepassing.

Kwaliteit met data

Tegenwoordig wordt er in een computer gewerkt met objecten die bepaalde eigenschappen en relaties met elkaar hebben. De geometrie is vaak ‘slechts een’ eigenschap van zo’n object en kan in 3D, maar ook 2D. Ook kan bijv. de naam van een leverancier worden toegevoegd, maar ook kostencijfers, planning, enzovoort. Op die manier kan een gebouw gedetailleerd worden beschreven in een computer. Door het toevoegen of linken van informatie aan de objecten ontstaat een rijk model wat voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) gebruikt en hergebruikt kan worden. Dit noemen we een BIM, maar eigenlijk is het dus niet meer dan data over een bouwwerk.

Diverse onderzoeken en praktijkervaringen hebben uitgewezen dat het werken met BIM data de kwaliteit van het bouwwerk verbeterd. Uiteindelijk worden gebouwen daarmee duurzamer, van betere kwaliteit en goedkoper in gebruik.

Rol van TNO

We zijn nauw betrokken bij alle belangrijke standaardisatie-initiatieven in de BIM-wereld. Onze tools zoals BIMserver.org, de BIM protocol generator, BIM Quality blocks en de BIM Quickscan worden wereldwijd toegepast en hebben de ontwikkeling van de sector in de goede richting geduwd.

BIM is uiteindelijk de driver voor betere samenwerking, betere processen en betere bouwwerken op basis van betere data.

TNO heeft verschillende rollen in het BIM landschap. We leiden actief de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën; bouwen referentie implementaties, prototype tools en software; en we verlenen advies en consultancy over inzet van BIM technologie bij bedrijven en organisaties.

De objectieve en onafhankelijke rol van TNO maakt het mogelijk om echt duurzaam advies te geven. Beheer van data is voor bijna elke organisatie een strategisch belangrijke activiteit. Beslissingen moeten daarom genomen worden met zicht op de lange termijn. TNO is de uitgesproken partner om een data lock-in op termijn te voorkomen.

Door onze objectiviteit worden we typisch ook vaak gevraagd in conflict situaties. Wanneer heeft een opdrachtnemer eigenlijk voldaan aan de gestelde BIM eisen? Door onze diepe kennis van de technologie en de toepassing, de combinatie tussen theorie en praktijk kunnen we snel een onafhankelijk oordeel hierin geven.

Producten

Onze missie om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken, heeft ertoe geleid dat we een aantal producten in de markt hebben gezet.

  • BIMserver.org: meest gebruikte softwaretool voor openBIM standaard IFC;
  • BIM Quickscan: meet uw BIM niveau en krijg inzicht in mogelijke verbeterpunten;
  • BIM Bots: Het ecosysteem van gedistribueerde webservices die het mogelijk maken om geautomatiseerd kennis in te brengen tijdens het werken met BIM data.
Ons werk

Slim ontwerpen, leveren en bouwen met BIM Bots

Of je nu architect, aannemer of leverancier van bouwmaterialen bent, in de bouw is iedereen gebaat bij een efficiënt bouwproces. TNO biedt een nieuwe technologie om het werk in de bouw effectiever te laten... Lees verder

Contact

Wouter Moorlag

  • Market Buildings
  • Infrast & Maritime
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.