Nieuwe mogelijkheden van digitalisering bij constructies, de energietransitie naar ‘zero-emission shipping’ en veilige constructies op zee. Met deze en andere voorbeelden van toegepast onderzoek maakt TNO zich sterk om de positie van Nederland als wereldspeler in de maritieme sector verder te ontwikkelen.

Wil je meer weten over de projecten en onderzoeken van TNO op het gebied van Maritime & Offshore?

Neem contact op met Pieter Boersma

Contact

De opgaven waar bedrijven en overheden voor staan, zijn groot en complex en vergen multidisciplinaire kennis en samenwerking. “Daarom luisteren we goed naar wat er speelt”, zegt Pieter Boersma van TNO.

“Gedreven door de energietransitie in de maritieme en offshore-sector bundelen we bijvoorbeeld samen met TU Delft menskracht, kennis en onderzoeksinfrastructuur in het Dutch Ocean Technology Centre. In het DOTC brengen we toonaangevende onderzoekers samen en bieden we toegang tot unieke testfaciliteiten. Zo realiseren we een efficiëntere aanpak van missiegedreven onderzoek.”

Slimme, veilige superconstructies

TNO zet zich onder meer in voor de veiligheid van vaste en varende constructies op zee. Nieuwe brandstoffen als waterstof, methanol en ammoniak moeten in de haven of offshore veilig kunnen worden gebunkerd en opslagen.

Bij fundaties op zee voor windturbines komen weer andere uitdagingen kijken, zoals materialen en de dynamica van deze onder extreme omstandigheden opererende megaconstructies. De integratie van sensoren in de composieten maakt de koppeling met het ontwerp en de uitvoering en kosteneffectief onderhoud steeds beter mogelijk.

Duurzame, emissievrije scheepvaart

Ook een snelle realisatie van duurzame scheepvaart, zo mogelijk emissievrij, staat centraal. “Met Nederlandse onderzoeksinstituten als TU Delft, de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en MARIN delen we de technische en wetenschappelijke kennis en onderzoekscapaciteit”, vervolgt Boersma.

“Operationele profielen, scheepsconfiguraties, motorconfiguraties, prestaties en emissiewaarden zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen. Onze ambities sluiten aan bij de maritieme Green Deal en de Europese afspraken. En ook de onderwaterwereld heeft onze aandacht. Denk aan het terugdringen van onderwatergeluid voor installaties en voortstuwing op zee.”

Efficiënte maritieme operaties boven en onder water

TNO brengt innovaties voort voor autonome operaties, zowel boven als onder water. “We richten ons op aspecten als sensoriek, situational awareness en positionering, het optimaliseren van de mens-vaartuiginteractie en veiligheid. Slimme gevalideerde algoritmen, data-analyse en beslisondersteuning zijn slechts enkele resultaten.

Met ons autonomous underwater vehicle (AUV) zijn we in staat om onder water volledig draadloos te communiceren en zoeken we naar nieuwe toepassingen. Reeds ontwikkelde en toepasbare kennis vanuit het automotive- en defensiedomein dragen bij aan versnelde integratie in het civiel-maritieme domein.”

Meer weten of samen innoveren?

Of het nu gaat om het afvangen van CO2 aan boord, het valideren van een superconstructie op constructieve integriteit of het ontwikkelen van een nieuwe onderwatertoepassing: vanuit een brede kennisbasis op thema’s die spelen in de maatschappij past TNO haar kennis toe in nieuwe innovaties.

Boersma besluit: “Bedrijven en overheden die daar meer over willen weten, oplossingen zien voor hun eigen bedrijf of in projecten willen samenwerken nodig ik van harte uit om contact op te nemen.”

Download de TNO Energievisie 2030

Om meer te weten te komen over onze rol in de energietransitie!

TNO Energievisie 2030
Nieuws

Eindrapport green maritime methanol: ‘Varen op methanol een veelbelovende optie’

02 juni 2021
Het Klimaatakkoord stelt de maritieme sector, net als andere sectoren, voor een grote uitdaging. Om de gewenste reductie van CO2-uitstoot te realiseren zijn de inzet van alternatieve brandstoffen noodzakelijk.... Lees verder

Contact

Ir. Pieter Boersma

  • maritime
  • offshore