Maritime & Offshore: voor duurzamer gebruik van onze oceanen

Om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien, worden schone oceanen steeds belangrijker. TNO werkt daarom voortdurend aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld slimmer te vissen, schoner te varen en materialen op zee beter te beschermen tegen (bio)corrosie. 

Slimmer vissen

Een van de technologieën die we ontwikkelden is de zogenaamde bistatische sonar. Deze sonar zendt korte geluidspulsen uit en zendt signalen terug.  Zo kunnen vissers vissoorten herkennen op grootte en soort en besluiten om wel of niet hun netten uit te gooien. De vaarafstand wordt zo ook korter en daarmee ook de uitstoot. Het voorkomt ook ongewenste bijvangst en visquotumoverschrijding. Ecologie en economie gaat zo hand in hand.

Schoner varen

Liquid Natural Gas (LNG) is een milieuvriendelijke brandstof die zeer geschikt is voor schepen. TNO draagt bij aan de introductie van LNG door leveranciers en afnemers over deze brandstof te informeren en door te adviseren over wetgeving en vergunningen. Zo maken we op termijn de scheepvaart milieuvriendelijker.

Stop corrosie

De scheepvaart, olie- en gasindustrie, havenbedrijven, ze hebben er allemaal mee te maken: (bio)corrosie. Dat is de aantasting van metalen, beton of composiet materiaal door invloeden van buitenaf zoals zon, zee en bacteriën. Het bekendste voorbeeld hiervan is roest. Door corrosie lopen onderhoudskosten enorm op en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom onderzoeken we samen met andere bedrijven corrosie aan schepen en constructies in zee. We stellen vast welk type corrosie optreedt en hoe we de schade ervan kunnen voorkomen. Het doel is materialen veel langer mee te laten gaan en marine-infrastructuur constructies veiliger te maken.

Schonere oceanen

TNO levert met deze en veel andere projecten een essentiële bijdrage aan een duurzame exploratie en exploitatie van de wereldwijde oceanen. Samen met onze partners kunnen wij onze hoogwaardige kennis en onze faciliteiten inzetten voor duurzamer gebruik van onze oceanen. Zo zetten we ons in voor deze onmisbare resource!

Meer weten over wat wij doen op het gebied van Maritime & Offshore? Lees hieronder verder, of neem contact met ons op.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030
Nieuws

Proeftuin voor testen en demonstreren maritieme innovaties op zee

27 juni 2018
Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, werken gemeente Den Haag, KPN, TU Delft, TNO, Sailing Innovation Centre, Svašek Hydraulics en het Watersportverbond aan een geavanceerd... Lees verder
Nieuws

Nederlands consortium onderzoekt mogelijkheden voor autonoom varen op zee

06 december 2017
Tijdens de Smart Shipping Challenge 2017 werd bekend gemaakt dat een Nederlands consortium van bijna twintig partijen deze maand is gestart met een project om de technische mogelijkheden voor autonoom... Lees verder
Nieuws

Europees onderzoek gericht op reduceren kosten offshore windenergie

08 november 2017
Een consortium van tien Europese partners is gestart met een onderzoeksproject om zeven nieuwe technologieën te ontwikkelen voor offshore windturbinebladen. Doel is om de gemiddelde kosten voor het onderhoud... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.