Maritime & Offshore

Om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien, worden schone oceanen steeds belangrijker. TNO werkt daarom voortdurend aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld slimmer te vissen, schoner te varen en materialen op zee beter te beschermen tegen (bio)corrosie.

Veilige scheeps- en offshore constructies

Bij het ontwerp van scheeps- en offshore constructies worden regelmatig grenzen verlegd. Constructies worden groter en complexer. Functionele eisen liggen hoger en hoger. Voorspelbaar en betrouwbaar gedrag van deze constructies is een voorwaarde voor veilige operaties op zee. Daarbij speelt mee dat dit in bepaalde omstandigheden ook onder extreme condities moet qua temperatuur (cryogeen, arctisch), druk, dynamische en statische belasting en impact. TNO heeft de kennis en experimentele faciliteiten om scheeps- en offshore constructies onder extreme condities te beproeven. Daarnaast hebben wij specialistische kennis om het verouderings- en faalgedrag van materialen (staal, beton en composiet) onder deze condities te voorspellen.

Schone schepen

De scheepvaart moet voldoen aan steeds strengere regels voor emissies. TNO beschikt over een breed portfolio aan kennis en technologie om de sector hierbij te ondersteunen, waaronder kennis van:

  • instrumentatie voor monitoring en analyse van emissies;
  • onderzoek naar emissie reductie maatregelen;
  • methoden voor optimalisatie van operaties (snelheid versus emissies, optimalisatie van capaciteit, synchro-modale analyse en games);
  • analyse en testfaciliteit voor voortstuwingssystemen en motoren;
  • alternatieve brandstoffen (LNG, waterstof, methanol);
  • pre- en postprocessing (CO2 afvang, NOx/SOx afvang en mitigatie).

Een steeds belangrijker onderdeel van duurzaamheid op zee vormt reductie van onderwatergeluid. Als TNO hebben wij specialistische kennis op dit gebied in huis om zowel overheden als marktpartijen te adviseren. Wij werken aan de ene kant aan standaarden voor het meten en normeren van onderwatergeluid en aan de andere kant aan ontwikkeling van maatregelen voor de beperking van geluidemissies door schepen en offshore operaties.

Operaties op zee

Complexiteit van operaties op zee neemt toe. Veiligheid staat daarbij voorop. Een belangrijke trend is reductie van gebruik van duikers. Voor onderwater operaties werken wij aan verbeterde communicatie (onderwater wifi), autonome onderwaterrobots en meet- en analysetechnieken voor verhogen kwaliteit van aansturing van onderwaterrobots.

Boven water werken we met een breed consortium aan reductie van bemanning op schepen. In eerste instantie door de ontwikkeling van aansturing op afstand, maar met als uiteindelijk doel de realisatie van autonome schepen.

Een deel ons portfolio in de maritieme sector richt zich op de visserij. Een van de technologieën die we ontwikkelden is de zogenaamde bistatische sonar. Deze sonar zendt korte geluidspulsen uit en zendt signalen terug.  Zo kunnen vissers vissoorten herkennen op grootte en soort en besluiten om wel of niet hun netten uit te gooien. Dit voorkomt ook ongewenste bijvangst.

Meer weten over wat wij doen op het gebied van Maritime & Offshore? Lees hieronder verder, of neem contact met ons op.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030
Nieuws

TU Delft en TNO starten Dutch Ocean Technology Centre (DOTC)

06 juni 2019
Op donderdag 6 juni lanceerden TU Delft en TNO het Dutch Ocean Technology Centre (DOTC). Gedreven door de energietransitie in de maritieme en offshore sector bundelt dit centrum menskracht, kennis en infrastructuur... Lees verder
Nieuws

Eerste reeks proeven met autonoom varend schip op de Noordzee

27 maart 2019
Op 19 en 20 maart vond een unieke reeks proeven plaats met autonome operaties op de Noordzee, ongeveer 5 zeemijl vanaf de kust bij Den Helder. Het schip SeaZip 3, een Damen Fast Crew Supplier 2610 'Twin... Lees verder
Nieuws

Toepassing van autonome systemen in de maritieme en offshore sector

05 maart 2019
TNO, TU Delft, NLDA en MKC brengen de kansen en uitdagingen voor autonome systemen in de Nederlandse maritieme en offshore industrie in kaart. Lees verder

Contact

Ir. Pieter Boersma

  • maritime
  • offshore
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.