Van plastic afval naar circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doet TNO onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics: van innovaties voor nieuwe ontwerpen van plastic producten tot duurzame technologieën om plastics te recyclen.

Wilt u meer weten over het onderzoek van TNO naar plastics

Neem direct contact op met Rob de Ruiter

Neem contact op!

Door de veelzijdige eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en laag gewicht blijft het gebruik van plastics toenemen. Tussen nu en 2050 neemt het gebruik naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton. Onder meer door de bevolkingsgroei en welvaartstoename in Afrika en Azië, door het gebruik van meer en kleinere verpakkingen en door sociale ontwikkelingen, zoals urbanisatie en gezinssamenstelling. Dat leidt tot grote uitdagingen, zoals plastic afval, gebruik van fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot, waardoor een systeemtransitie noodzakelijk is.

Circulaire plastics

TNO draagt graag bij aan oplossingen. Voor de transitie naar circulaire plastics nemen we de gehele keten onder de loep: van de invloed van scenario’s op de CO2-uitstoot en het materiaalgebruik tot gezondheid en economische haalbaarheid. Daartoe combineren we onze expertise in Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC) met technologische kennis van recyclingtechnieken. De juiste (systeem)keuzes maakt TNO op basis van impact assessments, waarbij economisch, ecologisch en sociaal waardebehoud in de keten leidend zijn.

Laboratoriumonderzoek en advies

Omdat succesvol recyclen begint met een goed ontwerp, ontwikkelen we korte-, midden- en langetermijnplannen voor plastic recycling. Dat doen we met een combinatie van laboratoriumonderzoek, pilot-tests en advies. Ook ontwikkelen we technologieën om het sorteren en de mechanische recycling te verbeteren. In het Brightlands Materials Center gaan we nieuwe verpakkingen ontwikkelen die beter recyclebaar zijn en in de publiek-private samenwerking Brightsite realiseren we bijvoorbeeld industriële demo’s op het gebied van chemische recycling.

Chemische en thermochemische recycling van plastic

Verder ontwikkelt TNO technologieën om plastics chemisch te recyclen door depolymerisatie en dissolutie, zodat polymeren of monomeren kunnen worden gescheiden van hulpmiddelen zoals brandvertragers. Tot slot richten we ons op pyrolyse, ofwel thermochemische recycling. Daardoor worden afvalplastics getransformeerd naar nieuwe bouwstenen om weer nieuwe plastics te produceren. We ontwikkelen sensoren om deze processen te monitoren en te optimaliseren.

Circulaire Economie
Contact

Dr. ir. Robert de Ruiter

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.