Van plastic afval naar circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doet TNO onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics: van innovaties voor nieuwe ontwerpen van plastic producten tot duurzame technologieën om plastics te recyclen.

Download whitepaper

"Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan”

Download

Door de veelzijdige eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en laag gewicht blijft het gebruik van plastics toenemen. Tussen nu en 2050 neemt het gebruik naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton.

Onder meer door de bevolkingsgroei en welvaartstoename in Afrika en Azië, door het gebruik van meer en kleinere verpakkingen en door sociale ontwikkelingen, zoals urbanisatie en gezinssamenstelling. Dat leidt tot grote uitdagingen, zoals plastic afval, gebruik van fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot, waardoor een systeemtransitie noodzakelijk is.


De voor- en nadelen van hedendaags plastic

Circulaire plastics

TNO draagt graag bij aan oplossingen. Voor de transitie naar circulaire plastics nemen we de gehele keten onder de loep: van de invloed van scenario’s op de CO2-uitstoot en het materiaalgebruik tot gezondheid en economische haalbaarheid. Daartoe combineren we onze expertise in Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC) met technologische kennis van recyclingtechnieken. De juiste (systeem)keuzes maakt TNO op basis van impact assessments, waarbij economisch, ecologisch en sociaal waardebehoud in de keten leidend zijn.

Laboratoriumonderzoek en advies

Omdat succesvol recyclen begint met een goed ontwerp, ontwikkelen we korte-, midden- en langetermijnplannen voor circulaire plastics. Dat doen we met een combinatie van laboratoriumonderzoek, pilot-tests en advies. Ook ontwikkelen we technologieën om het sorteren en de mechanische recycling te verbeteren. In het Brightlands Materials Center gaan we nieuwe verpakkingen ontwikkelen die beter recyclebaar zijn en in de publiek-private samenwerking Brightsite realiseren we bijvoorbeeld industriële demo’s op het gebied van chemische recycling.

Chemische en fysische recycling van plastics

Verder ontwikkelt TNO technologieën om plastics chemisch te recyclen door depolymerisatie en fysisch door dissolutie, zodat respectievelijk monomeren of polymeren kunnen worden gescheiden van hulpmiddelen zoals brandvertragers

TNO Insights

Circulaire economie: zo bepaal je ook de sociale impact van een product

10 maart 2022
Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Maar terwijl we nu vooral kijken naar het milieu, wordt het hoog tijd om ook de sociale pet op te zetten. Ofwel: wat is de sociale impact van een product?... Lees verder
Nieuws

Onderzoek naar volledig recyclebare verpakkingen soepen en sauzen

27 januari 2022
In Geleen legt een consortium van bedrijven en kennisinstellingen zich toe op de ontwikkeling van volledig circulaire steriliseerbare stazakken voor soepen en sauzen. Recyclen van deze verpakkingen is... Lees verder
TNO Insights

Pyrolyse: oude matrassen recyclen, op moleculair niveau

16 september 2020
Wij Nederlanders gooien jaarlijks zo’n 1,2 miljoen matrassen weg. Een flinke stapel, inderdaad. En recycling blijkt lastig: het merendeel van die oude matrassen belandt daardoor in verbrandingsovens. Daarbij... Lees verder
TNO Insights

Twee veelbelovende methodes om plastic folies te recyclen

01 september 2020
Het grote voordeel van plastic is dat het een zeer veelzijdig materiaal is, dat je ook nog eens goedkoop kunt produceren. Het nadeel van plastic is echter dat het na gebruik erg lastig te recyclen is,... Lees verder
Nieuws

TNO in kerngroep project SYSCHEMIQ voor een circulaire economie

28 februari 2022
De Europese Unie heeft onlangs een financiële impuls van 9,6 miljoen euro toegezegd aan het internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ, waar TNO aan deelneemt. Lees verder
Circulaire Economie
Contact

Dr. Pieter Imhof

Mogelijkheden met matrassen