Het doel van PLAST2bCLEANED is het ontwikkelen van een recyclingoplossing van plastics afkomstig uit Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) - zoals computer, TVs, koelkasten en telefoons.

Meer weten over het project PLAST2bCLEANED?

Neem contact op met Esther Zondervan

Contact opnemen

Plast2bcleaned, Recycling van kunststoffen uit elektronisch afval

AEEA vormt de snelst groeiende stroom van stedelijk afval. De reden is dat het aantal elektronische producten toeneemt, terwijl de levensduur ervan afneemt. De verwerking van AEEA in Europa levert jaarlijks 1,2 Miljoen ton gemengde plastics op.

AEEA-plastics bevatten vaak ongewenste verontreinigingen die de recycling belemmeren. Momenteel wordt 75% van de AEEA-plastics uit Europa geëxporteerd naar Azië, waar deze producten worden gerecycled tot nieuwe plastics die gevaarlijke stoffen bevatten of op een stortplaats terechtkomen, met als gevolg dat er gevaarlijke stoffen uitlekken. Hierdoor is er dringend behoefte aan een economisch haalbare technologische oplossing voor de recycling van AEEA-plastics.

PLAST2BCLEANED

PLAST2bCLEANED ontwikkelt zo’n recyclingoplossing. Om dit doel te bereiken richt PLAST2bCLEANED zich op de recycling van de meest voorkomende AEEA-plastics, namelijk ABS (Acrylnitril-Butadieen-Styreen) en HIPS (High Impact Polystyreen).

Belangrijke technologieën

PLAST2bCLEANED ontwikkelt de volgende sleuteltechnologieën:

  • Voorbewerking om HIPS- en ABS-houdende brandvertragers te sorteren en scheiden van andere kunststof-bestanddelen
  • Oplossen van AEEA-kunststoffen in oververhitte oplosmiddelen
  • Verwijderen van additieven om de broom- en antimoonbestanddelen te verzamelen, en andere ongewenste additieven uit het polymeer te verwijderen
  • Terugwinning van polymeer en oplosmiddel. Op deze manier worden drie kringlopen gesloten: 1) polymeer, 2) broom en 3) antimoontrioxide.

Demonstratie van de oplossing

De ontwikkelde technologien zullen worden geïntegreerd in een proeffabriek op TRL 5 die polymeermonsters op kg-schaal kan produceren. Tevens zal de samenstelling en de eigenschappen van het gerecyclede polymeer die relevant zijn voor hergebruik in elektronische goederen worden geevalueerd. Het teruggewonnen ABS zal worden gedemonstreerd door deze toe te passen in een elektrisch product zoals een koelkast of een stofzuiger. Er zal een uitgebreide inschatting worden gemaakt van de economische levensvatbaarheid en de duurzaamheid van de oplossing in vergelijking met de huidigeverwerkingsmethoden.

Toepassing technologieën

De ontwikkelde technologie kan eenvoudig worden vertaald naar vergelijkbare afvalstromen uit andere sectoren, zoals de automobielindustrie, de bouw en infrastructuur, en de verpakkingsindustrie. De combinatie van voorsortering en het gebruik van oververhitte oplosmiddelen biedt een economisch en ecologisch voordeel.

Consortium PLAST2bCLEANED

Het consortium van PLAST2bCLEANED bestaat uit partners die de hele waardeketen vertegenwoordigen:

TNO is projectcoördinator van PLAST2bCLEANED en is verantwoordelijk voor de Impact Assessment en de ontwikkeling van het selectieve oplossingsproces.

Meer informatie is te vinden op de website van PLAST2bCLEANED. Dit project wordt gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 821087.

Contact

Dr. Esther Zondervan-van den Beuken

  • Circulaire Plastics
  • Impact Assessment
  • Design for circularity
  • Recycling

Waar laat je je waterkoker?