Na gebruik eindigen plastics in een mix van samenstellingen in de recyclingketen. Door die plastics met depolymerisatie en dissolutie fysisch te recyclen, kunnen polymeren worden gescheiden van hulpmiddelen zoals brandvertragers. TNO ontwikkelt technologieën die dat zonder destructieve thermochemische methodes mogelijk maken. Daartoe kan de dissolutie ook in combinatie gebruikt worden met depolymerisatie.

Meer weten?

Neem contact op als je meer wilt weten over het onderzoek van TNO naar fysische recycling van plastics of een bijdrage wilt leveren

Neem contact op!

Waar het gaat om de beste oplossing voor duurzaamheid, zal een bedrijf in afvalverwerking en recycling in eerste instantie kiezen voor het recyclen van plastic naar plastic, ofwel mechanische recycling. Is dat niet mogelijk, dan zijn andere technologieën voorhanden om de plastics op te zuiveren. Een extra stap van chemisch recyclen splitst de verschillende polymeren(mengsels) in componenten die wél te recyclen zijn.

Unieke combinatie van oplosmiddel en polymeertype

Door een oplosmiddel in te zetten dat één polymeer of hulpmiddel wel oplost en een ander niet, ofwel dissolutie, is het mogelijk om verschillende polymeren van elkaar te scheiden, alvorens door te gaan met de volgende zuiveringsstap. Maar omdat de combinatie van plastics en hulpmiddelen steeds weer anders is, gaat TNO iedere keer opnieuw op zoek naar een unieke combinatie van oplosmiddel en polymeertype.

TNO ontwikkelt technologieën om hulpmiddelen uit polymeren chemisch te recyclen. Verder bouwen we sensoren die de zuiverheid van het proces monitoren. Dat proces moet bovendien continu, goedkoop en efficiënt zijn, op grote schaal werken, omgaan met variaties in grondstof, constante kwaliteit leveren, enzovoorts.

PLAST2bCLEANED

Een voorbeeld van procesontwikkeling door TNO is het Europese consortium PLAST2bCLEANED, opgezet om hulpmiddelen zoals broom- en antimoonhoudende brandvertragers uit hoogwaardige engineering-plastics in elektronica terug te winnen. Aanvankelijk ingericht op laboratorium- en pilotschaal, onderzoeken we nu met partners zoals Electrolux en Fraunhofer hoe we het proces tot op demonstratieschaal kunnen doorontwikkelen.

Het is van economisch belang om hulpmiddelen terug te winnen omdat ze waardevol zijn. Bovendien zouden hulpmiddelen het recyclingproces kunnen verstoren. Omdat de technieken kostbaar zijn, zijn ze met name geschikt voor hoogwaardige plastics en composieten in elektronica en in de automobielindustrie. Ook de technisch-economische analyse van processen die daarvoor nodig is, hoort tot de expertise van TNO.

Contact

Dr. Pieter Imhof