Ons werk

Stikstofdepositie in kaart brengen

Teveel stikstofdepositie leidt tot verlies aan biodiversiteit en heeft gevolgen voor belangrijke ecosysteemfuncties als voedselproductie en waterberging. TNO maakt gedetailleerde kaarten van stikstofdepositie om te bepalen met welke maatregelen kwetsbare gebieden het beste beschermd kunnen worden.

Wilt u meer weten over ons werk op het gebied van stikstofdepositie

Neem contact op

Zeventig procent van de beschermde natuurgebieden in Nederland en Europa heeft te maken met teveel stikstofdepositie: het neerslaan van stikstof uit de atmosfeer naar de bodem. In deze kwetsbare gebieden loopt de biodiversiteit terug door een combinatie van vermesting (eutrofiëring) en verzuring. ​Dit verlies aan biodiversiteit heeft gevolgen voor ecosysteemfuncties als voedselproductie, bestuiving en waterberging.​ Landbouw, verkeer en industrie zijn belangrijke veroorzakers van stikstofoverschotten en luchtverontreiniging.

Stikstofdeposities in Natura 2000 gebieden

TNO heeft kennis en technologie in huis om de impact van verontreinigende emissies op ecosystemen in kaart te brengen. Hiermee identificeren we in welke mate kwetsbare ecosystemen – zoals bijvoorbeeld beschermde Natura 2000-gebieden – teveel stikstof ontvangen. ​Met data uit in-situ en satellietmetingen is TNO in staat om onzekerheden steeds verder te verkleinen, zodat we stikstofdepositie nauwkeuriger kunnen bepalen.

Beleidsmakers helpen

De kosten voor het reduceren van stikstofemissies in Europa bedragen jaarlijks meer dan een miljard euro. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers en sectoren is dan ook hoe stikstofemissies zo doelmatig mogelijk kunnen worden vermeden. TNO biedt ook inzicht in de herkomst van stikstofemissies in een bepaald gebied. Hiermee kunnen we lokaal en regionaal identificeren welke maatregelen het meest effectief zijn. Zo kan TNO beleidsmakers en bedrijven helpen de vraag te beantwoorden met welke maatregelen deze gebieden kunnen worden beschermd, om zo natuurschade te beperken en ecosystemen te herstellen.

Stikstofkaart Duitsland

Samen met het Umweltbundesamt (UBA) in Berlijn, het Duitse RIVM, maakt TNO binnen het langlopende project PINETI gedetailleerde kaarten van stikstofdepositie in Duitsland. Met behulp van deze stikstofdepositiekaarten ontwerpt de Duitse overheid effectief beleid omtrent het reduceren van stikstofemissies.

Nieuws

Nieuw ‘Nationaal Platform Plastics Recycling’ zet schouders onder nieuwe technologieën voor de circulaire economie

04 februari 2021
Op 4 februari start het 'Nationaal Platform Plastics Recycling', een landelijk aanspreekpunt voor publiek-private samenwerking binnen plastics recycling. Het platform brengt de huidige stand der techniek... Lees verder
Nieuws

5,4 miljoen voor onderzoek naar gezondheidseffecten van micro- en nanoplastic

18 januari 2021
Het consortium MOMENTUM, een samenwerking van ZonMw, Health~Holland en TNO steekt 5,4 miljoen in onderzoek naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastic. Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder

Contact

Dr. Ir. Gerard van der Laan

  • Research Manager Climate Air
  • Sustainability
  • Klimaat
  • Emissies
  • Luchtkwaliteit

Laat je verder inspireren over de Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.