Ons werk

Effect van fijnstof op gezondheid

Blootstelling aan fijnstof kan ernstige gevolgen hebben: denk aan voortijdig overlijden, verergering van hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Door technologie te ontwikkelen die inzicht geeft in de bronnen, de bijbehorende samenstelling en de schadelijkheid helpt TNO de schade door fijnstof zo veel mogelijk te beperken.

Wilt u meer weten over het onderzoek van TNO naar fijnstof

Neem contact op

TNO ontwikkelt sensoren die de persoonlijke blootstelling aan fijnstof meten. Daarnaast brengen we de samenstelling en reactiviteit van fijnstof in kaart. Het inzicht in persoonlijke blootstelling geeft een beeld van de gezondheidsimpact en met onze rekenmodellen doen we voorspellingen over verspreiding en blootstelling. Deze data delen we met belanghebbenden, zoals we dat nu al doen op de TOPAS website.

De meest gezonde fietsroute

Door onze kennis van meten en modelleren te combineren, geven we inzicht in het ontstaan, de verspreiding en de gezondheidsimpact van fijnstof. Hiermee kunnen overheden, burgers en bedrijven maatregelen nemen om de emissie te beperken. Verder bieden we real-time een gezondheidsrelevante indicator van fijnstof in Europese steden. Tot slot helpen we belanghebbenden om de meest gezonde optie te kiezen, zoals de meest gezonde fietsroute naar een bestemming.

Blootstelling aan fijnstof meten

Om de bevindingen toepasbaar te maken ontwikkelt TNO een zo klein mogelijke sensor – denk aan het formaat van een lucifersdoosje – die de mens bij zich kan dragen. Op de Hightech Campus in Eindhoven ontwikkelen we zo’n sensor voor toepassing in de bouw, zodat werknemers zich beter kunnen beschermen dan wel het werk even staken. De sensor meet fracties van stof en geeft de hoeveelheid aan. De volgende technologie waaraan we werken geeft ook informatie over de samenstelling van het fijnstof. Hiermee kunnen we zien uit wat voor deeltjes fijnstof bestaat bijvoorbeeld zout, zand of roet.
En wat is het effect op gezondheid? Die vraagstukken beoogt TNO rond 2021 op te lossen.

Andere bronnen

Terwijl de verkeersemissies afnemen neemt de aanwezigheid van andere bronnen toe.
Een actuele ontwikkeling is de afname van verkeersemissies. Zo leidt landbouw tot fijnstof uit ammoniak, dat is schadelijk voor de gezondheid. Ook luchthavens scheiden fijnstof en ultrafijnstof af, net als particuliere woningen waar met name in de winter hout wordt gestookt. In de binnenstad van de steden zorgt het stoken van hout voor de meerderheid van het fijnstof. Elke bron heeft zijn eigen gezondheidsimpact. Daarom staat TNO voor de uitdaging om niet zozeer aan te geven hoeveel gram stoffen de lucht bevat, maar aan te geven wat het betekent voor de gezondheid.

Elk deeltje heeft een ander effect op de gezondheid. Zo heeft het inademen van zout bij een strandwandeling een ander effect dan achter een dieselauto fietsen. Dus ook recreanten en inwoners van steden hebben baat bij innovatieve oplossingen. Dit onderzoek naar gezondheidseffecten doet TNO samen met het RIVM en verschillende universiteiten. Maar ook andere partners zijn van harte welkom. De resultaten verwachten we rond 2022 of 2023.

Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

  • Sensoren
  • Luchtkwaliteit
  • Milieu
  • Gezondheid

Laat je verder inspireren over de Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.