In het samenwerkingsverband met kenniscentrum Brightsite wordt gewerkt om de transitie te maken naar een klimaatneutrale, circulaire economie. Zoals het vervangen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en materialen. Dit is nodig om de klimaatdoelen te bereiken.

Interesse in een samenwerking met Brightsite?

Ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe door de combinatie van traditionele chemische technologie en hightechindustrie geheel nieuwe markten zullen opengaan? Neem contact op met Hans Linden.

Contact opnemen

Klimaatneutrale en circulaire economie

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de opwarming van de aarde af te remmen, stelde de Nederlandse overheid klimaatdoelen vast. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in de industrie met minimaal 59 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 gaat het zelfs om 95 procent.

En om daadwerkelijk de transitie te maken naar een klimaatneutrale, circulaire economie en tegelijk als voorbeeld te dienen voor Nederland en daarbuiten, besloten Brightlands Chemelot Campus, Sitech Services, Maastricht University en TNO de krachten te bundelen in het samenwerkingsverband Brightsite.

Brightlands Chemelot Campus

Industrieterrein Brightsite

De transitie van het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen naar duurzame energie en materialen, die nodig is om de klimaatdoelen te bereiken, vereist een grote investering van de industrie. Maar als die noodzakelijke transitie wordt benut door de vertaling naar een voortrekkersrol in innovatie, dan leidt dat tot vernieuwing en groei van de bedrijvigheid en aantrekkingskracht op talent.

De grootschalige bedrijvigheid op industrieterrein Chemelot en de daar groeiende activiteiten van Brightlands Chemelot Campus bieden een geweldig fundament om hiermee aan de slag te gaan. Het maakt Chemelot een uniek terrein in Europa, waar ondersteuning van nieuwe initiatieven voor ontwikkeling, demonstratie en opschaling van innovatieve processen en ervaring met bestaande hoog-volumeproductie samenkomen.

Elektrificatie, recycling en processinovatie voor verduurzaming en intergrale benadering

Brightsite gaat de noodzakelijke innovaties mogelijk maken door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie. Ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie en juridische en bedrijfseconomische haalbaarheid worden van meet af aan meegenomen. Dat doen de partners gezamenlijk in zes programma’s, waar verduurzaming en een integrale benadering samenkomen.

  • Elektrificatie: de experts richten zich op de productie van bouwstenen voor de chemie, zoals waterstof en etheen, door de inzet van duurzame elektriciteit.
  • Recycling: hier draait het om het vervangen van aardolie door hergebruik van kunststoffen.
  • Procesinnovatie: dit programma focust op het verlagen van emissies met verbeterde en nieuwe processen.
  • Vernieuwing: aan de basis staat een vierde programma, dat is gericht op het waarborgen van veilige en maatschappelijk geaccepteerde vernieuwing.
  • Overkoepelend: hierin werken de experts aan een veilige, duurzame en economisch verantwoorde transitie van Chemelot, om tijdig aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.
  • Opleiden: dit programma betreft het opleiden van de nieuwe generatie onderzoekers en medewerkers voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van duurzame circulaire technologie.

Door realisatie van de klimaatdoelen ontstaan nieuwe technologieën, markten en banen

De partners van Brightsite zijn ervan overtuigd dat de klimaatdoelen van 2030 en 2050 kunnen worden gerealiseerd op basis van beschikbare en nieuw te ontwikkelen technieken, en dat daarmee kansen ontstaan voor nieuwe bedrijvigheid. Deze ontwikkeling biedt bovendien kansen voor een nieuwe generatie onderzoekers, ontwikkelaars en operators die de vernieuwing in praktijk gaan brengen.

Interesse in een samenwerking met Brightsite?

Ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe door de combinatie van traditionele chemische technologie en hightechindustrie geheel nieuwe markten zullen opengaan? Neem contact op met Hans Linden.

Contact opnemen
Nieuws

Brightsite Plasmalab: grote stap naar duurzame, efficiënte, industriële toepassing voor plasmatechnologie

13 december 2021
Met de opening van het Brightsite Plasmalab op de Brightlands Chemelot campus wordt een belangrijke stap gezet richting een circulaire chemische industrie zonder CO2-uitstoot. De ontwikkeling van nieuwe... Lees verder
Contact

Ing. Hans Linden

  • Thin Film Technology