Expertisegroep Radar Technology

Radarsystemen zijn onmisbaar in de moderne wereld. Of het nu gaat om marineschepen, militaire drones of zelfrijdende voertuigen,  radars geven dag en nacht en onder alle weersomstandigheden een betrouwbaar beeld van de omgeving. TNO bezit op het gebied van radartechnologie uitzonderlijke kennis en behoort tot de top in de wereld met een focus op Active Electronically Scanned Array (AESA) radars.

De afdeling radartechnologie ontwikkelt radarkennis op ieder niveau: van complete systeemconcepten en architecturen tot geïntegreerde microgolfschakelingen, antennes, real-time digitale processing, en signaalverwerkingsalgoritmes. Onze kennispositie wordt opgebouwd en in stand gehouden door intensieve en langdurige samenwerking met ministeries, universiteiten, kennisinstituten en industriële partijen in binnen- en buitenland.

Systeemconcepten en architecturen

Vanuit een solide achtergrond in systems engineering, zet de afdeling radartechnologie ideeën van onderzoekers en eisen en wensen van klanten om naar radars met hoge prestaties, grote flexibiliteit, laag gewicht, minimale afmetingen, en laag energieverbruik. Op deze manier zijn experimentele X-band en S-band radars zoals AMBER (multibeam FMCW), EMERALD (MIMO FMCW), RADOCA (MIMO FMCW) en SAPPHIRE (polarimetric MIMO FMCW) ontwikkeld.

MMIC’s, zend-ontvangstmodules en antennes

Monolithic Microwave Integrated Circuits (MMIC’s) zijn essentiële componenten voor AESA radars die bepalend zijn voor het uitgezonden vermogen, de gevoeligheid, en het vermogensverbruik. De afdeling radartechnologie loopt wereldwijd voorop met het ontwerp van geavanceerde MMIC’s op basis van Gallium Arsenide (GaAs), Gallium Nitride (GaN) en Silicium Germanium (SiGe) processen.

Dat is mogelijk dankzij excellente relaties met de industrie,  een breed netwerk in de wetenschappelijke wereld, en goede ontwerp-, meet- en testfaciliteiten en -procedures. Naast MMIC’s ontwerpt de afdeling radartechnologie ook complete zend-ontvangstmodules en antennes op maat voor een grote diversiteit aan militaire en commerciële radartoepassingen, inclusief radars voor satellieten.

Algoritmes en real-time processing

Algoritmen die de zend-ontvangstmodules aansturen en de ontvangen radarsignalen omzetten naar bruikbare informatie, bepalen de functionaliteit van een radar. Voorbeelden van recent ontwikkelde algoritmen zijn gebaseerd op compressive sensing en deep learning. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale hardware (multi-core processoren, System-on-chip, System-in-Package), software en snelle interfaces maken het mogelijk de voordelen van deze nieuwe algoritmen in digitale AESA radars ten volle te benutten.

TNO speelt in op de behoeften van haar partners.

De afdeling radartechnologie bezit een bijzondere combinatie van dieptekennis, domeinkennis en een sterke systems engineering achtergrond. Hierdoor kunnen we diensten leveren en radar (sub)systemen ontwerpen waarin op elk vlak rekening wordt gehouden met de eisen van de gebruiker: functionaliteit, omgeving, fabricage, onderhoud en logistiek.

TNO is één van de eerste onderzoekscentra die aan kwantum radartechnologie gaat werken. (Video door eeNews Europe)
Ons werk

Platformsignaturen

De veiligheid van militaire platforms is gebaat bij een zo laat mogelijke detectie. Ze zenden echter signaturen uit, die hun aanwezigheid verraden. Bij schepen zijn dit onderwatersignaturen, in de vorm... Lees verder
Roadmap

Information & Sensor Systems

Terwijl de beschikbare mankracht overal afneemt, nemen de informatiebehoefte en -beschikbaarheid explosief toe. Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Ir. Carine van Bentum

  • Radar Technology