Onze Nederlandse Defensie en veiligheidsorganisaties, waaronder de nationale politie en de NCTV, hebben samen de verantwoordelijkheid voor onze nationale veiligheid, ook in het digitale domein. Naast de zee, het land, de lucht en de ruimte is cyberspace het 5e werkgebied van de krijgsmacht. Maar door digitalisering verandert onze wereld snel. Vrijwel alle vitale processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd. Alles is tegenwoordig met elkaar verbonden waardoor het steeds complexer wordt om overzicht en controle te houden. Die complexiteit maakt ons kwetsbaar.

Nieuwe whitepaper: Digitale daadkracht – cyberoperaties in 2035

Hoe zien de cybercapaciteiten van Defensie van morgen eruit?

Meer informatie

Aanvallen of verstoringen moeten zo min mogelijk impact hebben op onze Defensie en veiligheidsorganisaties. Daarom is het voor Nederland van essentieel belang om onze digitale weerbaarheid, ofwel cyber resilience, op het hoogste niveau te hebben. Alleen dan kunnen we effectief omgaan met digitale aanvallen en verstoringen. Met die kennis werken wetenschappers van TNO dagelijks aan een actief pakket aan maatregelen gericht op preventie, detectie, respons en herstel.

Onze Defensie en veiligheidsorganisaties beschikken over eigen state-of-the-art middelen om ook in het digitale domein de veiligheid van Nederland te borgen. Die middelen en inzichten moeten ook in de toekomst state-of- the-art blijven, en dat kan alleen als we blijven innoveren.

TNO maakt zich hier hard voor. Wij staan voor een samenleving die effectief kan omgaan met digitale dreigingen, om gebruik te kunnen blijven maken van de digitale kansen. Daarom werken wij – samen met onze partners - aan de innovatie van cybersecurity-oplossingen voor onze veiligheidsorganisaties, voor nu en in de toekomst.

Binnen TNO zijn ruim 120 experts actief in multidisciplinair cybersecurityonderzoek. Dat is uniek en maakt ons hét onafhankelijke expertisecentrum voor toepasbare kennis van cybersecurity ten behoeve van overheid en bedrijfsleven.

Op dit moment werken we aan toepasbare technologieën om criminele entiteiten op het darkweb volgbaar te maken.
Het bestrijden van Cybercrime

TNO werkt nauw samen met politiediensten in binnen- en buitenland aan de opsporing en bestrijding van cybercrime. Met een hecht, multidisciplinair team van computer- en sociaal-wetenschappers creëren we zichtbare impact met onze methodieken en oplossingen in de opsporing en bestrijding van cybercrime. Cybercriminelen maken gebruik van een verscheidenheid aan technieken.

Deze zogenaamde attributen identificeren we bij TNO en tegelijkertijd interveniëren we de werking. Vervolgens meten we de effecten en maken we analyses zodat we goed inzicht krijgen in de doeltreffendheid van zowel de attributen als de interventies. Op dit moment werken we aan toepasbare technologieën om het gebruik van phishing-kits te detecteren en criminele entiteiten op het darkweb volgbaar te maken, en maken we inmiddels gebruik van AI om zowel de efficiëntie als de effectiviteit te vergroten.

Een professionele cyber workforce

De vraag naar cybersecurity-personeel is groot en het tekort neemt de komende jaren alleen maar toe. TNO voorziet in een multidisciplinaire aanpak om de uitdagingen rond kwalitatieve en kwantitatieve tekorten van cyberprofessionals aan te pakken. Samen met partners uit de ‘gouden driehoek’: overheids-, onderwijsinstellingen en bedrijven, ontwikkelt TNO een portfolio aan innovaties om deze gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan.

Menselijk gedrag speelt een essentiële rol in de cyberweerbaarheid van een organisatie.

Het stimuleren van “veilig gedrag” van medewerkers is één van de pijlers binnen deze geïntegreerde aanpak. Menselijk gedrag speelt immers een essentiële rol in de cyberweerbaarheid van een organisatie, want verreweg de meeste van alle cyberincidenten zijn te wijten aan menselijk handelen.

TNO ontwikkelt en optimaliseert daarom strategieën waarmee gedrag in de veilige richting kan worden gestuurd. Daarnaast heeft TNO bijvoorbeeld het Cyber Cube model ontwikkeld waarmee organisaties snel in kaart krijgen op welke gebieden mensen verder getraind dienen te worden.

Het is één van de voorbeelden waarin TNO veiligheidsorganisaties helpt om de implicaties van de steeds verdergaande digitalisering op een juiste manier in te bedden en hen te helpen om hun medewerkers hierop voor te bereiden.

Digitale Weerbaarheid van Wapensystemen

Een fysiek pantser is in de 21e eeuw niet meer voldoende om de continuïteit van militaire operaties te waarborgen. Om ICT-systemen in of rond onze wapensystemen tegen cyberdreigingen te beschermen is ook een ultramodern digitaal pantser nodig.

TNO werkt daarom hard aan specifieke toepassingen van onder andere cybersecurity risicomanagement, security architectuur, monitoring & detectie en de automatisering van cybersecuritymaatregelen.

Hiervoor zetten we onze multidisciplinaire mix van expertise in, zoals kennis van het militaire domein, cybersecurity technologie, gedragswetenschappen en het elektromagnetische spectrum.

TNO Werkt aan Integrale Oplossingen

Kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van cybersecurity is broodnodig om cybercriminelen voor te blijven en nieuwe digitale dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Het gaat om multidisciplinair onderzoek in de gehele kennisketen dat zowel naar oplossingen voor de lange als korte termijn kijkt. Dat doen we altijd samen.

TNO ontwikkelt samen met haar partners innovatieve oplossingen op het gebied van cyber crime, militaire cyberoperations, cybersecurity en cyber resilience. Zo dragen we bij aan de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA), de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS), de Defensie Cyber Strategie (DCS) en de Nederlandse Cyber Security Research Agenda III (NCSRA III). Onze experts ondersteunen organisaties en hun mensen zodat ze zowel vandaag als in de toekomst onze veiligheid in digitale domein kunnen blijven waarborgen.

Samenwerken?

Neem hier contact op met Patrick de Graaf

Contact opnemen
Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder
Ons werk

Investeren in automated security voorwaarde voor een veilige digitale economie

De groeiende digitalisering maakt Nederland steeds vatbaarder voor cyberaanvallen, die in steeds vaker geautomatiseerd en zelfs op machinesnelheid worden uitgevoerd. Om nu en in de toekomst digitaal weerbaar... Lees verder
Ons werk

Decentraal ontwerpen op basis van zero trust

Decentraal ontwerpen op basis van zero trust zorgt ervoor dat binnen complexe systemen, de losse onderdelen overzichtelijk blijven. Neem bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, deze zijn niet meer te zien als... Lees verder
Ons werk

Cybersecurity door quantum-safe crypto

Zie het voor je: de quantum computer die complexe problemen kan oplossen die voor huidige computers praktisch onoplosbaar zijn, omdat de berekening eeuwen zou duren. Die bijdraagt aan nieuwe producten... Lees verder
Roadmap

Zorg optimaliseren door patiëntdata te versleutelen

De zorgkosten in Nederland zijn jaarlijks 100 miljard euro (10% van het BBP) en stijgen naar verwachting naar ruim 170 miljard euro in 2040. Het is essentieel om de zorg te blijven verbeteren en daarnaast het zorgstelsel betaalbaar te... Lees verder
Ons werk

Zorgeloos ondernemen dankzij Security Monitoring en Detectie

Technologie, data en data gedreven oplossingen worden steeds belangrijker voor het functioneren van onze maatschappij. Nederland kent een snelgroeiende digitalisering van processen en diensten, en heeft... Lees verder
Contact