Veilige zee

Nederland is als handelsland onlosmakelijk verbonden met de zee. Voor onze welvaart en ons welzijn is een veilige zee bittere noodzaak. Maar door de toenemende digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen, klimaatveranderingen en concurrentie staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. TNO biedt innovatieve, duurzame en hightech oplossingen om onze maritieme toppositie te behouden.

Beluister de podcast

De veiligheid op en vanuit zee staat onder druk. Hoe gaan we hiermee om?

Zee die steeds voller raakt

De zee, onze Noordzee, raakt steeds voller. Er is ruimte nodig voor scheepvaart, visserij, windturbineparken, onderzeese kabels en pijpleidingen. Bovendien ligt de bodem nog vol met mijnen en scheepswrakken. Hoe kun je dan nog veilig opereren op zee? TNO ziet een zee aan mogelijkheden voor meer veiligheid op, aan en onder zee.

Belangrijkste innovatiegebieden

Wij zetten onze kennis en technologie in om innovaties te creëren voor mensen die zich dagelijks inzetten voor veiligheid op en vanuit zee.

Optimale waarneming

Veilig zijn op zee en in de haven kan alleen als je exact weet wat er om je heen gebeurt. Niet alleen om criminele of vijandelijke activiteiten te ontdekken, maar ook om veilig en duurzaam te kunnen opereren. Onze hightech kennis van radar, optica, infrarood, sonar en sensoralgoritmes behoort tot de beste van de wereld. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld vijandelijke acties, mijnen, olievervuiling, windturbines, maar ook drenkelingen, objecten en zeedieren, op en onder water, maximaal zichtbaar te maken.

Nederland is als maritiem handelsland onlosmakelijk verbonden met de zee. Ontdek hoe we kunnen omgaan met de toenemende complexiteit op zee en in havens.

Optimale waarneming

Met radar, sonar en het meten van geluid onder water kunnen wij de gevolgen van de toenemende druk op het mariene milieu analyseren. Onze nauwe samenwerking met de Koninklijke Marine en Thales zorgt ervoor dat Nederland een wereldleider is in de ontwikkeling van innovatieve sensor- en informatiesystemen.

Bescherming tegen cybercriminaliteit

Maritiem Nederland is als logistiek knooppunt een aantrekkelijke locatie voor criminele activiteiten gericht op onze schepen, zeehavens en vitale infrastructuur op de zeebodem. Alleen met gedegen en gevalideerde informatie kunnen we de juiste keuzes maken in de bescherming tegen deze criminele en vijandige dreigingen, waaronder cybercriminaliteit.

TNO biedt oplossingen op basis van haar kennis van risico- en ketenanalyses, cybersecurity, detectie en menselijk gedrag. Samen kunnen we effectiever optreden tegen criminaliteit op zee, aan de kust en in de havens.

Criminaliteitsbestrijding op en aan zee

Onze zeehavens zijn als logistiek knooppunt en passagemogelijkheid van de landsgrens een aantrekkelijke locatie voor criminele activiteiten. Maar ook de schepen zelf en de vitale infrastructuur op de zeebodem zijn kwetsbaar voor criminaliteit. Onderzoek van TNO geeft de Operatie én beleidsmakers toegang tot gedegen en gevalideerde kennis. Met deze informatie kunnen zij tijdig de juiste keuzes maken in de strijd tegen criminaliteit op en aan de Noordzee.

Werken met slimmere systemen

De schepen van de toekomst varen met minder mensen aan boord. Dit wordt mogelijk door de inzet van steeds slimmere en autonomere systemen, waaronder robots. TNO doet veelvuldig onderzoek naar de samenwerking tussen mens en systeem.

Zo weten we hoe een optimale samenwerking en taakverdeling helpt om met een kleinere bemanning toch op tijd een plan te bedenken en uit te voeren. En met innovatieve VR-technieken kunnen experts aan de wal hun kennis realtime inzetten aan boord. Zo worden taken op een slimme manier verdeeld tussen de bemanning, de wal en de systemen.

Slimme systemen

In zowel de commerciële zeevaart als bij de marine is het voltallig krijgen van een scheepsbemanning een lastige puzzel. Daarom doet TNO onderzoek naar de toekomst van een veilige civiele en militaire zeevaart met een slimme verdeling van taken tussen bemanning, de wal en de systemen.

Samenwerken voor een veilige zee

Wij werken aan de maritieme toekomst van Nederland. Samen met de marine, ministeries, provincies, gemeenten en de industrie kunnen we een veilige zee creëren die ook in de toekomst onze welvaart en ons welzijn beschermt.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Actieve sonar met lage frequentie

Informatietype:
Artikel

TNO heeft ruim dertig jaar praktijkervaring met Low Frequency Active Sonar voor bescherming tegen onderzeeboten. Ontdek wat we met LFAS doen voor Defensie.

Het oceaanmilieu

Informatietype:
Artikel

Dverse civiele partijen maken gebruik van onze expertise op het gebied van oceaanmilieu, o.a. de scheepvaart, de offshore-industrie, havens en bouwbedrijven.

Maritieme operaties op en onder water

Informatietype:
Artikel

TNO werkt aan het veiliger en efficiënter maken van maritieme operaties. Dit doen we zowel op het water als onder water.