TNO helpt politie en opsporingsdiensten om cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit te bestrijden.

Onze wereld digitaliseert met een sneltreinvaart, maar met die digitalisering groeit ook cybercriminaliteit exponentieel mee. Criminele diensten en technieken worden steeds meer laagdrempelig toegankelijk. Meer en meer criminele activiteiten en cyberaanvallen richten zich op Nederlandse overheden, bedrijven en burgers. Ze worden gepleegd door criminelen uit binnen- en buitenland, soms zelfs door staten. Veel organisaties focussen zich op preventie en damage control middels cybersecurity en cyber-resilience. Maar worden de cybercriminelen zelf eigenlijk wel aangepakt?

TNO ondersteunt politie en het Openbaar Ministerie in de ontwikkeling van innovatieve methodes om cybercriminelen daadwerkelijk op te sporen en hun activiteiten en de technieken die ze gebruiken effectief te bestrijden.

Complexe uitdaging voor opsporing

Cybercriminaliteit is een breed maatschappelijk probleem. Je hebt er thuis last van, maar bedrijven, vitale organisaties en overheden ook, en het is per definitie een internationale uitdaging die niet ophoudt bij landsgrenzen. Cybercriminelen zijn daardoor lastig op te sporen en ze maken daarbij ook dankbaar gebruik van de anonimiteit van het darkweb.

Dit brengt voor opsporing complexe uitdagingen met zich mee. Het is daarnaast niet altijd duidelijk voor politie en opsporingsinstanties hoe effectief een handelingswijze gaat uitpakken.

Gericht onderzoek maakt gedrag en activiteiten zichtbaar
Gefundeerd onderzoek biedt houvast. Cybercriminelen maken gebruik van een verscheidenheid aan technieken en ze spelen snel en effectief in op veranderende omstandigheden. TNO doet veelvuldig onderzoek naar deze technieken door de tools die cybercriminelen gebruiken te identificeren, maar onderzoekt ook hoe cyber-criminele paden lopen en hoe criminelen zich online gedragen.

Daarnaast is er een levendige onlinehandel in criminele software en technieken waar we intensief onderzoek naar doen. We identificeren ze en tegelijkertijd interveniëren we de werking. Vervolgens meten we de effecten en maken we analyses zodat we goed inzicht krijgen in de doeltreffendheid van zowel de gebruikte tools als de interventies.

TNO ontwikkelt actief opsporings- en bestrijdingstools voor politie & OM

Met een hecht, multidisciplinair team van computer- en sociaal-wetenschappers creëren we zichtbare impact met onze methodieken en oplossingen in de opsporing en bestrijding van cybercrime.

Verstoren van criminele businesscases
Zo werken cybercriminelen vaak volgens een businesscase. Ze investeren pas in nieuwe digitale technieken of nieuwe markten als de verwachting is dat dat genoeg loont. Door zo’n criminele businesscase helder in kaart te brengen wordt snel duidelijk hoe die zo efficiënt mogelijk verstoord kan worden waardoor het voor cybercriminelen niet meer loont en de activiteiten ophouden.

Bestrijding van phishing
Kwaadwillenden zetten een phishingaanval in om persoonlijke inloggegevens te bemachtigen of creditcardgegevens of toegang tot internetbankieren. 

Op dit moment werken we aan toepasbare technologieën om het gebruik van phishing-kits te detecteren, want ook de winstgevendheid van phishing pagina’s is gebaseerd op een criminele businesscase. We analyseren onder andere welke attributen nodig zijn en leggen uiteindelijk de kwetsbaarheid in het verdienmodel bloot waardoor het zo efficiënt mogelijk aangepakt kan worden, bijvoorbeeld door de handel in phishing technieken zelf aan te pakken in plaats van elke pagina zelf offline te halen.

Darkweb trends in kaart
Wij ontwikkelen kennis in de vorm van proof-of-concepts of tools die meer inzicht bieden in de manier waarop data-analyses tot stand komen. Een mooi voorbeeld is de Darkweb Monitor, die trends analyseert op marktplaatsen voor illegale wapen- en drugshandel. Maar we doen ook onderzoek naar de verspreiding van software via anonieme kanalen als het darkweb en chatsoftware.

De virtual identity monitor haalt criminelen uit de anonimiteit
We werken hard aan innovatieve manieren om criminelen en hun activiteiten op het anonieme darkweb toch traceerbaar, en het liefst zelfs identificeerbaar, te maken voor de opsporingsdiensten. Dit is belangrijk omdat veel criminaliteit verschuift van de fysieke naar de digitale wereld. Juist daar kunnen opsporingsdiensten een inhaalslag maken ten behoeve van verstoring en opsporing van criminele activiteiten.

Kennis delen en samenwerken

Onze innovaties en technologische ontwikkelingen geven politie en het OM de handvatten die ze nodig hebben in de bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De juiste tools en methoden om effectief op te kunnen sporen en te kunnen bestrijden.

Naast de steeds intensievere samenwerking tussen politie, OM & TNO werken we hard aan een verdere uitbreiding naar universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen om de veiligheid in Nederland te vergroten.

Werk je aan soortgelijk onderzoek of heb je een opsporings-gerelateerde innovatievraag?

Contact
Ons werk

De Digitale Weerbaarheid van Nederland

Onze Nederlandse Defensie en veiligheidsorganisaties, waaronder de nationale politie en de NCTV, hebben samen de verantwoordelijkheid voor onze nationale veiligheid, ook in het digitale domein. Naast... Lees verder

Contact

Ir. Allard Kernkamp

  • cyber security
  • resilience
  • risk management
  • operational analysis