Onze maatschappij is vergaand geautomatiseerd. We realiseren ons dat natuurlijk niet dagelijks, maar dit betekent dat Nederland in dit opzicht heel kwetsbaar is. Het uitvallen van essentiële ICT-infrastructuren - bijvoorbeeld in de bankwereld of de energiesector - kan enorme schade opleveren.

Bedrijven en overheid doen er daarom alles aan om die infrastructuren te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf door virussen, hackers of Trojan Horses. Elektromagnetische interferentie (EMI) - de verstoring van ICT-infrastructuren door elektromagnetische velden - wordt hierbij vaak buiten beschouwing gelaten. Vaak wordt EMI zelfs niet opgemerkt. Weliswaar voldoet de hedendaagse apparatuur aan een normatief beschermingsniveau, maar dat is niet genoeg bij o.a. blikseminslag of een opzettelijke verstoring. TNO helpt bij het nemen van effectieve maatregelen tegen EMI. In de visie van TNO bestaan er twee soorten EMI: onopzettelijke en opzettelijke verstoring.

Effectieve bescherming

Van onopzettelijke verstoring spreken we wanneer er bijvoorbeeld zenders worden gebruikt in de nabijheid van een ICT-infrastructuur en deze verstoren. Bij opzettelijke verstoringen moeten we denken aan aanvallen door zogenaamde cyberterroristen. Defensie was in Nederland de eerste die de kwetsbaarheid van de eigen ICT-infrastructuren onder ogen heeft gezien, en TNO inschakelde om die op te heffen. In de afgelopen jaren heeft TNO daarmee een schat aan ervaring en expertise opgedaan, die ook kan worden toegepast in het bedrijfsleven. Een TNO-traject waarbij infrastructuren effectief worden beschermd tegen al dan niet opzettelijke EMI verloopt in fasen: inventarisatie infrastructuren, vaststellen van (de gevoeligheid van) kritische systemen in relatie tot EMI, en het definiëren en implementeren van een evenwichtig beschermingsniveau.

Bescherming alleen is echter niet voldoende. TNO voorziet hierin door het opstellen en begeleiden van een beheerplan voor de bescherming van de infrastructuur, en door het uitvoeren van periodieke controles.