Nederland is als handelsland onlosmakelijk verbonden met de zee. Voor onze welvaart en ons welzijn is een veilige zee bittere noodzaak. Maar door de toenemende digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen, klimaatveranderingen en concurrentie staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. TNO biedt innovatieve, duurzame en hightech oplossingen om onze maritieme toppositie te behouden.

Podcast: Veiligheid op en aan zee

De veiligheid op en vanuit zee staat onder druk. Hoe gaan we hiermee om?

Beluister podcast

Een zee die steeds voller raakt

De zee, onze Noordzee, raakt steeds voller. Er is ruimte nodig voor scheepvaart, visserij, windturbineparken, onderzeese kabels en pijpleidingen. Bovendien ligt de bodem nog vol met mijnen en scheepswrakken. Hoe kun je dan nog veilig opereren op zee? TNO ziet een zee aan mogelijkheden voor meer veiligheid op, aan en onder zee.

De belangrijkste innovatiegebieden

Wij zetten onze kennis en technologie in om innovaties te creëren voor mensen die zich dagelijks inzetten voor veiligheid op en vanuit zee.

Optimale waarneming

Veilig zijn op zee en in de haven kan alleen als je exact weet wat er om je heen gebeurt. Niet alleen om criminele of vijandelijke activiteiten te ontdekken, maar ook om veilig en duurzaam te kunnen opereren. Onze hightech kennis van radar, optica, infrarood, sonar en sensoralgoritmes behoort tot de beste van de wereld. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld vijandelijke acties, mijnen, olievervuiling, windturbines, maar ook drenkelingen, objecten en zeedieren, op en onder water, maximaal zichtbaar te maken.


Nederland is als maritiem handelsland onlosmakelijk verbonden met de zee. Ontdek hoe we kunnen omgaan met de toenemende complexiteit op zee en in havens.

Veilig opereren op zee dankzij innovatieve sensoren en hightech akoestiek.

Lees verder

Bescherming tegen cybercriminaliteit

Maritiem Nederland is als logistiek knooppunt een aantrekkelijke locatie voor criminele activiteiten gericht op onze schepen, zeehavens en vitale infrastructuur op de zeebodem. Alleen met gedegen en gevalideerde informatie kunnen we de juiste keuzes maken in de bescherming tegen deze criminele en vijandige dreigingen, waaronder cybercriminaliteit.

TNO biedt oplossingen op basis van haar kennis van risico- en ketenanalyses, cybersecurity, detectie en menselijk gedrag. Samen kunnen we effectiever optreden tegen criminaliteit op zee, aan de kust en in de havens.

Bekijk de mogelijkheden van beveiliging en criminaliteitsbestrijding op zee en in de havens

Lees verder

Werken met slimmere systemen

De schepen van de toekomst varen met minder mensen aan boord. Dit wordt mogelijk door de inzet van steeds slimmere en autonomere systemen, waaronder robots. TNO doet veelvuldig onderzoek naar de samenwerking tussen mens en systeem.

Zo weten we hoe een optimale samenwerking en taakverdeling helpt om met een kleinere bemanning toch op tijd een plan te bedenken en uit te voeren. En met innovatieve VR-technieken kunnen experts aan de wal hun kennis realtime inzetten aan boord. Zo worden taken op een slimme manier verdeeld tussen de bemanning, de wal en de systemen.

Ontdek hoe je met minder mensen en slimmere systemen aan boord effectiever kunt samenwerken.

Lees verder

Samenwerken voor een veilige zee

Wij werken aan de maritieme toekomst van Nederland. Samen met de marine, ministeries, provincies, gemeenten en de industrie kunnen we een veilige zee creëren die ook in de toekomst onze welvaart en ons welzijn beschermt.

Is een veilige zee ook voor jou van cruciaal belang?

Wij zien een zee aan mogelijkheden. Neem contact op met ons!

Contact opnemen
Ons werk

Veilig opereren op zee? Optimale waarneming met innovatieve sensoren

Als je op zee opereert wil je exact weten wat er om je heen gebeurt. Je wilt criminele activiteiten of potentiële dreigingen kunnen ontdekken, maar ook veilig en duurzaam opereren. Met radar, sonar en... Lees verder
Ons werk

Criminaliteitsbestrijding op en aan zee: meer grip op beveiliging en bestrijding

Onze zeehavens zijn als logistiek knooppunt en passagemogelijkheid van de landsgrens een aantrekkelijke locatie voor criminele activiteiten. Maar ook de schepen zelf en de vitale infrastructuur op de zeebodem... Lees verder
Ons werk

Werken op zee? Effectief en veilig met slimme systemen

In zowel de commerciële zeevaart als bij de marine is het voltallig krijgen van een scheepsbemanning een lastige puzzel. Er zijn steeds minder vakmensen beschikbaar en steeds minder mensen willen maanden... Lees verder
Contact

Jeroen de Jonge MSc