Onze zeehavens zijn als logistiek knooppunt en passagemogelijkheid van de landsgrens een aantrekkelijke locatie voor criminele activiteiten. Maar ook de schepen zelf en de vitale infrastructuur op de zeebodem zijn kwetsbaar voor criminaliteit. Hoe krijgen we meer grip op drugs- en goederensmokkel, milieudelicten, arbeidsuitbuiting, ladingdiefstal, mensenhandel en andere criminele activiteiten waarbij soms ook drones en cyber-middelen worden ingezet? Onderzoek van TNO geeft de Operatie én beleidsmakers toegang tot gedegen en gevalideerde kennis. Met deze informatie kunnen zij tijdig de juiste keuzes maken in de strijd tegen criminaliteit op en aan de Noordzee.

voorkomen van ondermijning in zeehavens

Waar de onderwereld zich met de bovenwereld vermengt, ontstaat ondermijning van onze economie. Om een vuist te kunnen maken tegen ondermijnende activiteiten in zeehavens is samenwerking tussen de verschillende instanties in de keten cruciaal. In de praktijk is het voorkomen van ondermijning vaak lastiger dan vooraf verwacht. 

Er zijn veel vragen: welke havenactiviteiten zijn kwetsbaar voor ondermijning? Waar liggen deze kwetsbaarheden in de keten? Hoe kunnen deze in samenwerkingen effectief worden aangepakt? En hoe wordt informatie gedeeld? Om antwoord te vinden op deze vragen heeft TNO op verzoek van de Havendriehoek in het Scheldegebied – waarin bestuur, politie en justitie samenwerken– onderzoek gedaan naar criminaliteit in zeehavens. Het onderzoek leidde tot een aanpassing in de aanpak van de samenwerkende partijen. Iedere partij draagt zijn steentje bij.

Informatie wordt nu beter gedeeld waardoor een integraal beeld van de criminaliteit beschikbaar wordt. Door betere selectie aan de poort, kan het bedrijfsleven eenvoudiger barrières opwerpen om criminaliteit tegen te gaan en reageert de overheid actiever op signalen uit de samenleving. Alleen met de juiste informatie en door op cruciale plekken barrières op te werpen, netwerken te verstoren en havens transparant te maken, komen we tot resultaat.

Is een veilige zee voor jou ook van cruciaal belang?

 Wij helpen je de juiste keuzes te maken in de strijd tegen criminaliteit.

Contact opnemen

sterkere digitale weerbaarheid van de maritieme sector

Havensystemen zijn, net als de schepen zelf, in steeds grotere mate verbonden met het internet. Hierdoor lopen ze ook steeds meer risico op ransomware en andere cyberaanvallen. Incidenten met ransomware NotPetya waarbij scheepvaartgiganten de ICT-controle over hun wereldwijde containernetwerk volledig verloren, staan nog vers in ons geheugen. Deze cyberattacks beïnvloeden niet alleen de veiligheid van de bemanning, maar ook het schip, de lading en zelfs de havens. Zo brengen ze de hele logistieke keten in gevaar. Daarom werkt TNO aan een sterkere digitale weerbaarheid van de maritieme sector.

Robuustheid staat centraal

Gebruikelijke cybersecurityoplossingen werken vaak niet voor scheepssystemen. Software-updates kunnen niet altijd gedraaid worden midden op de oceaan en veel systemen zijn gebonden aan een specifieke taak aan boord. TNO zet haar multidisciplinaire ervaring en expertise in secure & robust ICT networks in voor specifieke ship-cybersecurity om digitale dreigingen buiten boord te houden. We werken aan robuuste oplossingen die rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het maritieme domein.

Cybersecurity als voorwaarde

Voor een veilige transitie van de traditionele navigatie naar autonoom varende schepen is cybersecurity nodig. Denk aan cybertechnologie waarmee een cyberaanval aan boord sneller wordt gedetecteerd, tools die cyberspecialisten effectiever laten werken, of het automatiseren van beveiligingsprocessen aan boord én aan wal, waardoor cyberaanvallen op geautomatiseerde wijze worden afgeweerd.

beveiligde communicatie onder water

Op zee wordt volop digitaal gecommuniceerd. Tussen schepen onderling, en met de wal. Maar ook bij de besturing van onbemande vaartuigen of met VR-verbindingen waarbij experts aan wal een bemanning helpt bij een complexe operatie. Deze verbindingen moeten we veilig houden.

Onderwaterwifi systeem

Ongestoorde communicatie onder water is moeilijk. De temperatuur, het zoutgehalte en de waterdruk kunnen invloed hebben op de signalen en dus op de boodschap. TNO heeft een langdurig track-record in samenwerking met de Koninklijke Marine op het gebied van informatieoverdracht onder water op lage snelheid en over lange afstanden. Op basis van deze ervaring hebben we een onderwaterwifisysteem ontwikkeld. Slimme algoritmes zetten verzonden boodschappen dynamisch weer in elkaar, afhankelijk van de omstandigheden in het water. Hierdoor zijn hoge datasnelheden over kortere afstand haalbaar en is het mogelijk om ook onder water op een beveiligde manier met duikers of drones te communiceren.

Quantumcommunicatie onder water

Quantumtechnologie biedt meer veiligheid doordat er direct te zien is of er iemand meeluistert. Daarom wordt onderzoek gedaan naar hoe quantumcommunicatie in combinatie met lasercommunicatietechnologie in kan worden ingezet om veilig met het achterland te communiceren. Maar ook hoe hiermee een ad hoc netwerk kan worden aangelegd met andere schepen in de buurt. Dit kan straks van satelliet naar schip, van schip naar schip of van schip naar achterland. In de toekomst willen we ook graag onderzoeken hoe dit onderwater werkt.  

bescherming tegen dreiging van drones

Er zijn steeds meer autonoom opererende drones uitgerust met GPS, videocamera’s, sensoren en AI-beeldherkenning-software beschikbaar. Ze kunnen maritieme operaties veiliger en efficiënter maken, maar tegelijkertijd bieden ze ook nieuwe mogelijkheden voor kwaadwilligen. Daarom is het van groot belang dat we gericht kennis opbouwen voor het bestrijden van de dreiging van ongewenste drones, zowel in de lucht als onder water.

Ongewenste drones zijn een dreiging voor onze havens en schepen, maar ze kunnen ook een aanval zijn op de kwetsbare infrastructuur op de zeebodem die belangrijk is voor ons dataverkeer en - steeds vaker - ook voor onze elektriciteitsvoorziening. Hoe kunnen we een inkomende drone snel detecteren, identificeren en zo nodig uitschakelen? TNO doet onderzoek naar verschillende technologieën zoals RADAR, SONAR, elektro-optiek en datalink-detectie om drones te kunnen opsporen en herkennen. Maar ook naar het gebruik van laser, het overnemen van de besturing van drones en het inzetten van stoorzenders om de drone uit te schakelen.

samenwerken voor een veilige zee

Wij werken aan de maritieme toekomst voor Nederland. Samen met de Koninklijke Marine, de ministeries, de provincies, de gemeenten en met de industrie kunnen we succesvol werken aan een veilige zee die onze welvaart en ons welzijn beschermt.

Ons werk

Hoe innovatie zorgt voor meer maritieme veiligheid

Nederland is als handelsland onlosmakelijk verbonden met de zee. Voor onze welvaart en ons welzijn is een veilige zee bittere noodzaak. Maar door de toenemende digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen,... Lees verder
Ons werk

Veilig opereren op zee? Optimale waarneming met innovatieve sensoren

Als je op zee opereert wil je exact weten wat er om je heen gebeurt. Je wilt criminele activiteiten of potentiële dreigingen kunnen ontdekken, maar ook veilig en duurzaam opereren. Met radar, sonar en... Lees verder
Ons werk

Werken op zee? Effectief en veilig met slimme systemen

In zowel de commerciële zeevaart als bij de marine is het voltallig krijgen van een scheepsbemanning een lastige puzzel. Er zijn steeds minder vakmensen beschikbaar en steeds minder mensen willen maanden... Lees verder
Contact

Jeroen de Jonge MSc