Tijdens de huidige en toekomstige operaties zal de Nederlandse krijgsmacht wereldwijd worden geconfronteerd met de dreiging van mijnen. De Mine Ban Treaty (Ottawa, 1999), die het gebruik van antipersoneel- of AP-mijnen verbiedt, is immers door veel landen niet ondertekend, laat staan geratificeerd. Door het toenemende gebruik van composieten zijn mijnen bovendien steeds moeilijker op te sporen.

Ook in antitank- of AT-mijnen en zeemijnen heeft de technologie een grote vlucht genomen. Waren mijnen vroeger druk- of contactmijnen, tegenwoordig is steeds vaker sprake van invloedsmijnen, die in staat zijn een doel te identificeren en zelf het moment van detonatie kunnen bepalen. Dit komt door het gebruik van moderne sensoren, die steeds goedkoper zijn geworden. Een bijkomend gevaar is dat oude mijnvoorraden upgrades ondergaan, en dat betekent dat een ouderwets uiterlijk een zeer geavanceerd innerlijk kan maskeren. TNO doet voor de Nederlandse krijgsmacht onderzoek naar mijntechnologie. Zodat de Nederlandse krijgsmacht in staat wordt gesteld met de mijndreiging om te gaan. In de toekomst zal de Nederlandse krijgsmacht steeds vaker expeditionair optreden. Om die reden doet TNO ook veel onderzoek naar zeemijnen.

Onderzoeksgebieden

Zeemijnen reageren op de elektromagnetische signatuur van schepen. TNO ontwikkelt modellen om die signatuur te verkleinen. EM-tegenmaatregelen vormt een ander onderzoeksgebied, met 'silencing' en 'signature balancing'. Daarnaast richt TNO zich op mijnbestrijdingstechnieken, zoals de Target Simulation Mode (TSM) en mine jamming. Met het Noorse onderzoeksinstituut FFI wordt gewerkt aan modellen, die tijdens TSM-veegoperaties scheepsklassen kunnen nabootsen om de mijnen tot detonatie te brengen. Mine jamming ontregelt de sensoren van mijnen. Veel onderzoek bestaat uit simulaties met speciale software om de mijndreiging vast te stellen. Gebruikte tools en faciliteiten bij dit onderzoek zijn bijvoorbeeld TMSS (Total Mine Simulation System), MOSES (Maritime Operations Simulation and Evaluation System) en SFM (Simulation Facility Mines).

Contact