De programmalijn Cyber & Information Operations van TNO heeft als doel om het ministerie van Defensie, diens bondgenootschappen en de Defensie-industrie te ondersteunen in de opbouw van cybervermogens. We doen dit zowel door conceptueel onderzoek, als door ontwikkeling van concrete prototypes en validatie hiervan in de praktijk.

Speerpunten binnen Cyber & Information Operations zijn digitale weerbaarheid van wapensystemen, monitoring en detectie, ontwikkeling van operationele cybercapaciteiten, cyber workforce development, hybride dreigingen en militaire toepassingen van quantum technologie. Hiervoor zetten we een multidisciplinaire mix van expertise in, zoals kennis van het militaire domein, cybersecurity technologie, gedragswetenschappen en het elektromagnetische spectrum. Ook zoeken we actief samenwerking met de Nederlandse industrie om gevonden oplossingen om te zetten in daadwerkelijke toepassing en economische kansen.

Programma innovatieve cybervermogens

Met het onderzoeksprogramma Innovatieve Cybervermogens zorgt TNO voor het opbouwen en verspreiden van toegepast wetenschappelijke kennis op door Defensie geselecteerde onderwerpen. Hiermee stellen wij Defensie in staat de geambieerde cybervermogens op te bouwen dan wel te versterken, in te zetten en te onderhouden. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen als nieuwe beschermingsconcepten, integratie van cyber als enabler en effectenbrenger in militaire operaties en kansen en bedreigingen van technologische ontwikkelingen voor de militaire cybervermogens. Dit doen we onder meer in ons Cyber Treat Intelligence (CTI) Lab. De te ontwikkelen kennisproducten, waaronder rapportages en praktische proofs of concept, kunnen door Defensie gebruikt worden bij de vormgeving van doctrine, behoeftestellingen en het voorbereiden en uitvoeren van oefeningen en operaties.

Wil je meer weten over samenwerking en innovatie op gebied van cybervermogens? Neem dan contact op met Patrick de Graaf.

Contact