Militair optreden steunt altijd op grote hoeveelheden informatie. Slechte of onvolledige informatie kan een operatie doen mislukken. Het is daarom van belang dat die informatie snel wordt verwerkt ten behoeve van Inlichtingen. De nieuwe rol van de Koninklijke Landmacht in bijvoorbeeld vredesoperaties brengt met zich mee dat de behoefte aan informatie is veranderd.

Het gaat nu niet langer alleen om informatie over de status en de verplaatsing van gevechtseenheden, maar ook om gegevens over personen, bevolkingsgroepen en allerlei - niet alleen militaire - gebeurtenissen. Al die informatie moet gestructureerd worden opgeslagen om analyse mogelijk te maken. Deze nieuwe informatiebehoefte heeft ook gevolgen voor de bewerking, visualisatie en analyse van gegevens. De gebruikelijke presentatie van gegevens op een militaire stafkaart voldoet niet meer. TNO ontwikkelde daarom PARANOID (Program for Analysis, Retrieval and Navigation on Intelligence Data). Een nieuwe manier om snel (on)gestructureerde informatie te verwerken voor Inlichtingen

Flexibele database

Het gestructureerd opslaan van informatie kan het best gebeuren in een flexibele database, die de gebruiker in staat stelt te voldoen aan de tijdens operaties steeds veranderende behoefte aan informatie. TNO's PARANOID is een raamwerk om informatie te zoeken, op te slaan, op te halen en te analyseren. De nadruk ligt op informatieverwerking bij vredesoperaties. PARANOID kent onder meer de volgende functies: Profiles, Information Management en Analysis. Met Profiles definieert de gebruiker de randvoorwaarden waarbinnen informatie moet worden verwerkt (tijds- en gebiedsafbakening, gebeurtenissen, enz.). Information Management slaat de binnenkomende (ongestructureerde) informatie op in een gestructureerde flexibele database, waarna Analysis kan plaatsvinden, te onderscheiden in verbandanalyse, patroonherkenning en trend- en dreigingsanalyse.

Downloads

Contact