TNO heeft het Tanker Remote Vision System (TRVS), met bijbehorende reservedelen, documentatie en testapparatuur, ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht beschikt daarmee over een nieuw, geavanceerd video-zichtsysteem om met de KDC-10 tankers gevechtsvliegtuigen in de lucht bij te tanken. Het nieuwe zichtsysteem is eind 2009 geïnstalleerd en gecertificeerd. Sinds die tijd is het systeem operationeel in gebruik.

Ontwikkeling TRVS voor KDC-10

Het TRVS is in de periode tussen 2003 en 2007 door TNO ontwikkeld – van in de lucht geteste prototypes tot een operationeel inzetbaar product. De ontwikkeling en de productie van de twee aan de Luchtmacht geleverde exemplaren zijn uitgevoerd binnen TNO, waarbij verschillende werkzaamheden zijn uitbesteed aan projectpartners (waaronder Arvoo, Adimec, Barco en Glenair).

Het is uniek dat TNO een compleet systeem zowel ontwikkelt als levert, zeker daar het systemen betreft die operationeel worden ingezet. KLM Engineering & Maintenance verzorgde de inbouw van TRVS in de beide KDC-10 tankvliegtuigen. Na de formele certificatie van de systemen volgens luchtvaartnormen worden de systemen momenteel operationeel ingezet. Eerste- en tweedelijns onderhoud wordt door de Luchtmacht in eigen beheer uitgevoerd. TNO is betrokken als adviseur bij onderhoud en instandhouding van de TRVS.

Nauwkeuriger bijtanken

Met het nieuwe zichtsysteem werkt het bijtanken van vliegtuigen drie keer nauwkeuriger dan met het blote oog. De beelden die het systeem levert zijn in stereo, hebben een zeer hoge resolutie en een enorme contrastgevoeligheid. De operator heeft perfect driedimensionaal zicht op het bij te tanken vliegtuig, zowel bij volslagen duisternis als recht tegen de zon in. Hierbij blijven alle relevante details goed zichtbaar. De Amerikaanse Luchtmacht en de fabrikanten Boeing en Airbus, zelf ook bezig met de ontwikkeling van een soortgelijk systeem voor de nieuwste generatie tankvliegtuigen, hebben belangstelling getoond voor het door TNO ontwikkelde systeem.

Downloads

Contact

Ir. Michiel Ringers

  • Defense
  • Airborne Sensors
  • Military Space
  • Radar Technology
  • EW