Protection, Munitions & Weapons: voor bescherming van militaire troepen en materieel

De bescherming en het overlevingsvermogen van troepen en materieel in combinatie met het effectief kunnen inzetten van vuurkracht zijn essentiele operationele capaciteiten die een militaire missie tot een succes maken.

TNO ondersteunt zowel Defensie(s) als de defensie-industrie met toepasbaar onderzoek. Zo onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Met experimenteel onderzoek en predictiemodellen identificeren we vroegtijdig hiaten. Hiermeekunnen verbeteringen adequaat worden doorgevoerd.

Ten aanzien van effectieve en - voor eigen troepen - veilige inzet van vuurkracht ondersteunt TNO met unieke kennis en kunde met betrekking tot energetische materialen, munities en missiles waarbij het totale wapensysteem centraal staat.

TNO beschikt ook over unieke test faciliteiten om beschermingsproducten en munitie voor fabrikanten te testen en evalueren en is TNO een innovatiepartner voor productvernieuwing voor de industrie.

Nieuws

Nieuwe dimensie in samenwerking TNO en Defensie DMO

29 november 2016
Op 17 november 2016 is een raamovereenkomst tussen TNO en kenniscentrum Wapens en Munitie (KCW&M) ondertekend op de NIDV in Rotterdam. De overeenkomst biedt de mogelijkheid om gezamenlijk voor externe... Lees verder
Nieuws

Gebouw wapenen tegen terrorisme en natuurgeweld

13 april 2016
Gebouwen honderd procent beveiligen tegen aanslagen, een aardbeving of overstroming is onmogelijk. Toch is TNO er met een aantal Europese bedrijven en kennisinstellingen in een driejarig onderzoeksproject... Lees verder

Dr. ir. Louk Absil

Contact

Dr. ir. Louk Absil

E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.