Protection, Munitions & Weapons: voor bescherming van militaire troepen en materieel

De bescherming en het overlevingsvermogen van troepen en materieel in combinatie met het effectief kunnen inzetten van vuurkracht zijn essentiele operationele capaciteiten die een militaire missie tot een succes maken.

TNO ondersteunt zowel Defensie(s) als de defensie-industrie met toepasbaar onderzoek. Zo onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Met experimenteel onderzoek en predictiemodellen identificeren we vroegtijdig hiaten. Hiermee kunnen verbeteringen adequaat worden doorgevoerd.

Ten aanzien van effectieve en - voor eigen troepen - veilige inzet van vuurkracht ondersteunt TNO met unieke kennis en kunde met betrekking tot energetische materialen, munities en missiles waarbij het totale wapensysteem centraal staat.

TNO beschikt ook over unieke testfaciliteiten om beschermingsproducten en munitie voor fabrikanten te testen en te evalueren. Daarnaast is TNO een innovatiepartner voor productvernieuwing voor de industrie.

Contact

Dr. ir. Louk Absil

E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.