Onze maatschappij is gebaseerd op infrastructuur. Daar vallen gebouwen en industriële complexen onder, maar ook tunnels, havens en pijpleidingen. Die infrastructuur is bijzonder kwetsbaar voor de effecten van een accidentele explosie, maar ook voor mogelijke terroristische bomaanslagen.

Om een ongeluk of zelfs een ramp te voorkomen moet bij de op- en overslag, het transport, het verwerken en eindgebruik van explosieven en andere gevaarlijke stoffen worden gewerkt volgens zeer strikte veiligheidsprocedures. Dat is echter niet genoeg. We moeten ook weten wat de gevolgen zullen zijn zodra zich een explosie voordoet. Of wat de beste manier is om de infrastructuur optimaal te beschermen. De expertise van TNO op het gebied van de bescherming en het overlevingsvermogen van infrastructuur valt uiteen in explosieveiligheid, beschermingsproducten en tests, analyses, simulaties en evaluaties. In het kader van de explosieveiligheid adviseert TNO bij het ontwikkelen en vaststellen van veiligheidsbeleid. Ook voert TNO analyses uit voor overheid en bedrijfsleven met betrekking tot ongevalscenario's en explosie-effecten.

Nieuwe beschermingsproducten

Met behulp van speciale -voor iedere klant op maat te maken- software brengt TNO de gevolgen van explosies voor de infrastructuur in kaart of wordt een kwantitatieve risicoanalyse opgesteld voor ontplofbare stoffen en artikelen. De expertise van TNO op het gebied van explosie-effecten en het dynamische responsgedrag van materialen en constructies berust op theoretische know-how en het kunnen uitvoeren van numerieke simulaties en 'live' tests met explosieven. Die expertise stelt ons tevens in staat samen met het bedrijfsleven te werken aan de ontwikkeling van nieuwe beschermingsproducten. Met onze know-how en uitgebreide experimentele faciliteiten kunnen we de beschermingsfactor van producten getrouw valideren en nader verbeteren, een eerste noodzakelijke stap op weg naar certificatie.

Werkgebieden

TNO benut haar expertise op het gebied van de bescherming en het overlevingsvermogen van infrastructuur onder meer in de volgende werkgebieden: gebouwbescherming, tunnelveiligheid, beschermingsproducten, risico- en ongevalanalyse en beleidsadvisering.

Contact

Ing. Philip van Dongen