Software voor effectief en efficiënt energiebeheer in militaire compounds, zonnepanelen die ballistische bescherming en adaptieve camouflage bieden, elektriciteit uit organisch afval op locatie, koelen met zonne-energie – TNO ondersteunt het ministerie van Defensie met innovatieve energieoplossingen in operationele situaties.

Zonlicht is overal, zeker in de vaak afgelegen en warme uitzendgebieden waar de Nederlandse strijdkrachten hun werk doen. In de gouden driehoek met de overheid en de industrie bedenkt TNO innovatieve manieren om die hernieuwbare energie te gebruiken. Mede dankzij betrouwbare en duurzame energieoplossingen in operationele situaties kan Defensie zelfvoorzienend haar taken uitvoeren.

Mobiel en kosteneffectief

Hernieuwbare energie is niet altijd en overal in dezelfde mate beschikbaar. Bij onjuist beheer raken elektriciteitsnetten al snel overbelast. De PowerMatcher van TNO verandert standaard elektriciteitsnetten in ‘smart grids’ die de verschillende vormen en hoeveelheden van hernieuwbare energie slim integreren. De PowerMatcheris een bewezen methode om vraag en aanbod te matchen, hernieuwbare energie zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken en de energiesystemen te beheren.

Zonnepanelen worden momenteel als add-on energietechnologie toegepast op militaire compounds. Samen met het bedrijfsleven werken we aan integrale oplossingen voor expeditionaire infrastructuur. Hierbij worden essentiele militaire capaciteiten, zoals het kunnen bieden van bescherming en (adaptieve) camouflage slim gecombineerd met energieopwekking en –opslag.

State-of-the-art

Voor de verwerking van organisch afval op locatie ontwikkelde TNO de biogascontainer, een mobiele zeecontainer boordevol state-of-the-art technologie. De biogascontainer produceert biogas waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. Tegelijk wordt het water dat uit het afval vrijkomt met een speciale membraantechnologie gedestilleerd tot drinkwater. Dankzij hoogwaardige technologie werkt de biogascontainer autonoom en is een minimum aan onderhoud nodig.

Een recent voorbeeld van de mogelijkheden van mobiele en kosteneffectieve energieoplossingen is koeling op militaire missies. Zeker met het oog op hoge brandstofprijzen en veelal onbetrouwbare elektriciteitsnetten voorziet dat in een behoefte, nog afgezien van de gevaren tijdens het transport van energiebronnen over grote afstand. Daarom werkt TNO aan het Solar Cooling System: een methode die koeling brengt door water te onttrekken aan vochtige warme lucht. Omdat de methode gebruikmaakt van de zon, is zij zowel duurzaam als goedkoop.

Bijna zeventig jaar onderzoek

Al bijna zeventig jaar doet TNO toegepast onderzoek voor het ministerie van Defensie. Keer op keer gaan we aan de slag met uitdagingen die vragen om nieuwe kennis en innovatieve oplossingen. Door operationele mogelijkheden te combineren met slimme energieoplossingen, dragen we graag bij aan effectieve, efficiënte en duurzame missies in de nabije toekomst.

Contact

Ing. Philip van Dongen