SPIRIT staat voor Safety and Protection of built Infrastructure to Resist Integral Threats. Doel van SPIRIT is het ontwikkelen van tools en beschermingsproducten om de veiligheid van personen en de weerstand van gebouwen tegen terrorsme te verhogen.

Terroristische aanslagen met explosieven (E) of chemische, biologische of radiologische (CBR) agentia zijn dreigingen met een kleine kans maar met desastreuze gevolgen. Er is een grote behoefte om mensen, de sociale gemeenschap en kritische infrastructuur te beschermen tegen schade, instorten of verstoring door aanslagen.

Oplossingen moeten worden ontwikkeld die voldoende weerstand bieden tegen deze uitzonderlijke dreiging en die een minimaal effect op het dagelijks functioneren hebben. Tot dus ver neemt de huidige regelgeving en bouwvoorschriften een CBRE-dreiging niet mee. Gelukkig is er kennis beschikbaar over dynamica, respons van constructies, dispersie van toxische stoffen en letsel. Deze kennis moet worden ingezet om oplossingen te vinden. Daarom is het SPIRIT consortium opgericht om deze kennis samen te voegen, beschikbaar te maken en om oplossingen te vinden die kunnen worden geïmplementeerd in het dagelijks leven en in regelgeving en bouwvoorschriften.

Resultaten

De belangrijkste uitkomst van het project is een integrale aanpak om een CBRE-dreiging te beoordelen en weerstaan, inclusief een voorstel voor EU-richtlijnen. Met deze aanpak kunnen de overheid, ontwerpers of gebouweigenaren een gewenst beschermingsniveau definiëren en realiseren. De SPIRIT bijdrage om de weerstand van gebouwen tegen een aanslag te verhogen zal bestaan uit:

 • Een methode om de kwetsbaarheid van gebouwen te kwantificeren, uitgedrukt in schade, aantal gewonden en functieverlies;
 • Een tool die de kwetsbaarheid inzichtelijk maakt en efficiënte en effectieve tegenmaatregelen aandraagt om het gewenste beschermingsniveau te realiseren;
 • Richtlijnen zullen worden aangedragen om CBRE-bescherming in het ontwerp mee te kunnen nemen;
 • Een portfolio met beschikbare CBRE beschermingsproducten.

Samenwerking

TNO is de coördinator van het EU project SPIRIT. Naast TNO zijn de andere partners in het consortium:

 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Duitsland)
 • Commissariat à l'énergie atomique et aux energies alternatives (Frankrijk)
 • Schüßler-Plan Engineers Ltd (Polen)
 • Arup Group Ltd (UK)
 • Hamilton Erskine Ltd (NI, UK)
 • Artemis control AG (Zwitserland)
 • Ducon GmbH (Duitsland)
 • Ionicon Analytik GmbH (Oostenrijk)
 • Corsmit Raadgevend Ingenieurs BV (Nederland)
 • Joint Research Centre (Italië)
Expertise

Expertisegroep Cyber Security & Robustness

Cyber Security Robustness (CSR) bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste, voornamelijk academische professionals met diepgaande kennis van (technische) cyberveiligheid en kwantitatieve modellen en algoritmen. ... Lees verder

Contact

Ir. ir. Jolanda van Deursen

 • Bescherming
 • beveiliging
 • bewaken
 • explosieven
 • detectie