Tanks en andere pantservoertuigen moeten steeds vaker overal ter wereld worden ingezet. En dat betekent dat ze per vliegtuig moeten kunnen worden vervoerd. Het is daarom onacceptabel het pantser nog dikker en zwaarder te maken. We zien dan ook een duidelijke trend in de richting van lichtere voertuigen die intelligenter gepantserd en beschermd zullen zijn dan voorheen. Met Explosive Reactive Armour en Defence Aid Suites bijvoorbeeld.

Tevens zal de komende generatie pantservoertuigen zich moeten meten met steeds dodelijker en preciezer wapens die tegen hen zullen worden ingezet. Daarnaast mogen voertuigen nooit ten prooi vallen aan een zogenaamde cheap kill: onherstelbare schade of slachtoffers door de uitwerking van relatief kleine en goedkope wapens. TNO heeft veel expertise in huis om het overlevingsvermogen van voertuigen te vergroten. Dat doen we door een modellering en analyse van de relevante dreigingen en de zwakke plekken van een voertuig. Gevolgd door een gericht advies met betrekking tot bijvoorbeeld ballistische bescherming, vermindering van de ontvlambaarheid van meegevoerde vloeistoffen en het toevoegen van actieve bescherming.

Ons werk

Platformsignaturen

De veiligheid van militaire platforms is gebaat bij een zo laat mogelijke detectie. Ze zenden echter signaturen uit, die hun aanwezigheid verraden. Bij schepen zijn dit onderwatersignaturen, in de vorm... Lees verder

Contact

Ir. Rogier Kalkhoven