Een compound vormt de veilige thuishaven van militairen in een inzetgebied. Een belangrijke functie van de compound is het bieden van adequate bescherming indien er dreiging heerst. TNO ondersteunt het Nederlandse Ministerie van Defensie met innovatieve oplossingen om deze bescherming in passieve en actieve vorm te bieden.

TNO ondersteunt het Ministerie van Defensie met het opstellen van realistische functionele en technische eisen aan beschermingsconstructies. Op basis van onze kennis van dreiging en de fysische effecten die hierbij vrijkomen en de wijze waarop materialen en constructies hierop reageren ondersteunen wij industrieën met de ontwikkeling van beschermende maatregelen en beschermingsprodukten. Zo hebben wij een anti-RPG net ontwikkeld dat is toegepast op de observatieposten van Kamp Holland in Uruzgan, Afghanistan. Ook heeft TNO unieke transparant pantsers ontwikkeld die toegepast kunnen worden in beschermingsconstructies. Wij ondersteunen Defensie in internationaal verband met de ontwikkeling van de NAVO STANAG-2280 wat dreigingsniveaus en de beschermingsniveau's van militaire infra standaardiseerd en wat resulteert in eenduidige hand-over/take-over procedures. Wij kunnen full-scale testen uitvoeren om beschermingsconstructies te certificeren conform deze NAVO-richtlijnen.

TNO kennis en kunde

TNO kan op basis van haar kennis voorspellen welke fysische effecten precies vrijkomen in een dreigingsscenario en kan met haar kennis van beschermingsmaterialen en -constructies voorspellen hoe kwetsbaar en weerbaar constructies en inzittenden zijn. Met behulp van kwetsbaarheidsanalyse's kunnen we beschermingsconcepten en -constructies verbeteren en optimaliseren samen met de industrie. Wij gebruiken hiervoor in-house ontwikkelde rekenmodellen zoals COMPOUND.NL. Ons blastteam heeft unieke expertise om de hoog-dynamische constructiebelasting (blast, fragmenten, projectielen, e.d.) en constructierespons vast te leggen met meetapparatuur.

Downloads

Contact

Ing. Philip van Dongen