Geïmproviseerde explosieven worden als strategisch wapen door terroristen veelvuldig ingezet in conflictgebieden en vormen één van de grootste dreigingen voor militairen en onschuldige lokale bevolking. De Nederlandse Defensie heeft de NAVO-doctrine met betrekking tot de bestrijding van geïmproviseerde explosieven onderkent. TNO ondersteunt Defensie met innovatief onderzoek hiernaar en ontwikkelt met de industrie adequate bestrijdingsmiddelen.

TNO ondersteunt het Ministerie van Defensie met de praktische implementatie van het beleid in relatie tot explosievenbestrijding. Zo wordt ondersteuning verleend bij het opstellen van functionele en technsche eisen aan bestrijdingsmiddelen en het opstellen van tactieken, technieken en procedures. TNO doet onderzoek naar vernieuwende maatregelen tegen geïimproviseerde explosieven waarbij het op afstand kunnen detecteren van explosieven de focus heeft. Samen met universiteiten en (internationale) industrieën ontwikkelen wij technologie onder andere op het gebied van:

  • (stereo) change detection
  • man made object detection camera
  • electronische tegenmaatregelen
  • non-linear junction detectie
  • Raman-LIBS
  • SAR ten behoeve van kabeldetectie
  • exploitatie (vastleggen en analyseren van aanslagen, technische componenten en materialen e.d.)
  • forensisch onderzoek

Kennis en kunde van TNO

Wij doen toegepast wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de bestrijding van explosieven op basis van onze kennis van de militaire context en dreigingsscenario's. Dit onderzoek doen we met experts op het gebied van electronische tegenmaatregelen, detectietechnologie, sensoriek e.d., die de beschikking hebben over experimentele faciliteiten en software tools en rekenmodellen. Naast technologie-experts zijn er experts beschikbaar die ondersteuning geven om de hoogwaardige technologie te implementeren in de militaire praktijk.

Contact

Ing. Philip van Dongen