Optimale gereedheid van militaire en civiele autoriteiten op gebied van bescherming tegen inzet van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN)-middelen vergt toegang tot de beste technologie. Niet alleen zoeken zij de beste technologie, maar ook de meest efficiënte methoden om die technologie operationeel te implementeren. TNO biedt oplossingen waarmee zij hun mensen en apparatuur kunnen beschermen, zowel nationaal als internationaal.

High Tox Lab Minirae

TNO’s afdeling Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN)-bescherming biedt wetenschappelijke ondersteuning en advies over het:

  • adequaat signaleren van Chemische of biologische incidenten met detectiesystemen;
  • herstellen van Chemische of biologische incidenten middels decontaminatie oplossingen;
  • tegengaan van effecten op de mens ten gevolge van chemische of biologische incidenten met behulp van diagnostiek en chemisch-medische tegenmaatregelen.

Wij helpen onze klanten om hun organisatie en mensen te beschermen tegen chemische en biologische dreiging en incidenten, waar ze zich ook bevinden en onder alle omstandigheden.

Meer weten over onze testen, expertises en technologieën?

Lees er alles over op de Engelstalige pagina.

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Protection
Contact