Biobased en Circulaire Technologieën

Biobased en Circulaire Technologieën (BCT) richt zich op de thermochemische conversie van duurzaam geteelde biomassa naar duurzame energie, chemie en materialen.


Een kijkje acher de schermen bij expertisegroep Biomass & Energy-efficiency

Biomassa

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn:

  • als hoogwaardige grondstof voor de biobased economy (bijvoorbeeld voor de productie van chemicaliën)
  • als brandstof voor proceswarmte in de industrie, voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport
  • als back-up of voor het opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de elektriciteitsopwekking

TNO speelt hier in nauwe samenwerking met de industrie en andere kennisinstellingen op in met de ontwikkeling en marktintroductie van thermochemische conversietechnologie in combinatie met katalyse en scheidingstechnologie voor de omzetting van biomassa.

Geïnteresseerd in Biobased en Circulaire Technologieën?

Neem contact op met Herman den Uil

Contact opnemen
Expertisegroepen
Contact

Dr. Lars Brüll