Biomass & Energy-efficiency

TNO richt zich op de thermochemische conversie van duurzaam geteelde biomassa naar duurzame energie, chemie en materialen. Daarnaast speelt TNO een prominente rol in het ontwikkelen van duurzame technologieën en kennis in energie-efficiëntie voor de energie intensieve industrie.


Een kijkje acher de schermen bij expertisegroep Biomass & Energy-efficiency

Geïnteresseerd in biomassa & energie-efficiëntie?

Neem contact op met Mark Overwijk

Contact opnemen

Biomassa

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn:

  • als hoogwaardige grondstof voor de biobased economy (bijvoorbeeld voor de productie van chemicaliën)
  • als brandstof voor proceswarmte in de industrie, voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport
  • als back-up of voor het opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de elektriciteitsopwekking

TNO speelt hier in nauwe samenwerking met de industrie en andere kennisinstellingen op in met de ontwikkeling en marktintroductie van thermochemische conversietechnologie in combinatie met katalyse en scheidingstechnologie voor de omzetting van biomassa.

Energie-efficiëntie

Met het oog op recente afspraken in de klimaat akkoorden en de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn die gericht is op 20 procent energiebesparing te realiseren in 2020 in Europa. De doelstelling voor Nederland komt neer op een cumulatieve energiebesparing in het eindverbruik van 480 PJ in de periode 2014-2020.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, zijn innovaties in energie-efficiëntie noodzakelijk. TNO ontwikkelt kennis en technologie voor energie-efficiënte innovaties in industriële processen.

Expertisegroepen
Contact

Dr. Mark Overwijk

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.