Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen in de industrie is meer onderzoek en ontwikkeling nodig naar industriële warmtetechnologieën. Meer dan 80% van het industriële energiegebruik is gerelateerd aan de inzet van warmte. Hier is veel te winnen op weg naar een duurzame energiehuishouding. Het Carnot lab, dat onlangs haar faciliteiten heeft uitgebreid, pakt deze uitdaging aan. Dit warmtelab in Petten biedt bedrijven de unieke mogelijkheid samen met TNO industriële warmtetechnologie op kleine en grote schaal verder te ontwikkelen.

Meer weten?

Neem contact op met Soledad van Eijk ›

Contact opnemen

Onder industriële hoge temperatuurcondities

Het Carnot lab is een faciliteit waar TNO met de industrie concepten voor een duurzame industriële warmtehuishouding ontwikkelt en richting implementatie brengt. Het gaat hierbij om technologie voor warmtepompen en -opslag, concepten voor restwarmteconversie en directe elektrische proceswarmte (Power2Heat). De technologie wordt ontwikkeld onder relevante industriële (hoge temperatuur)condities. Het Carnot lab faciliteert de technologieontwikkeling door de juiste condities te creëren op verschillende schaalgroottes, variërend van labschaal tot pilotinstallaties – tot 2 megawatt (MW) thermische output. Het lab bevat state of the art meetapparatuur en software-modellen om de technologieontwikkeling te ondersteunen.

Deze faciliteit is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kennis, technologie en toepassing

Een 2 MW industriële warmtepomp voor het opwaarderen van restwarmte van 60°C naar stoom van 120°C wordt geïnstalleerd in het lab.

Experts van TNO hebben diepgaande kennis van (industriële) warmtepompen en –opslagtechnologie, toepassing in industriële processen en geothermie. Ook werkt het kennisinstituut samen met andere kennisinstellingen en universiteiten. In het Carnot lab komen kennis, infrastructuur en technologieontwikkeling bij elkaar op een laagdrempelige manier. Het is de toegangspoort tot kennis & infrastructuur voor alle warmteconversie & opslagtechnologie gerelateerde ontwikkelingen.

Partner voor verduurzaming industrie

Door diepgaande kennis bij de TNO-experts van industriële warmtehuishouding én de mogelijkheid technologie voor een bredere range aan condities te ontwikkelen en te testen dan in een industriële omgeving mogelijk is in het Carnot lab, is TNO dé partner voor de maakindustrie die technologieën op de markt wil brengen en voor eindgebruikers die hun warmtehuishouding willen verduurzamen. Samen met partners onderzoekt en ontwikkelt TNO nieuwe technologieën en concepten en helpt deze in de praktijk te brengen. Dit stelt de Nederlandse industrie in staat de transformatie richting een CO2 neutrale industrie in 2050 mogelijk te maken. Ook kan het Nederlandse bedrijfsleven hierin voorop lopen en zich met innovatieve producten onderscheiden op de wereldmarkt.

Roadmap

CO2-neutrale industrie

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft... Lees verder
Kennis

Verduurzamen industriële warmtehuishouding

Voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding en het terugdringen van de CO2-uitstoot is de bijdrage van de industrie onontbeerlijk. De Nederlandse industrie heeft jaarlijks meer dan 500 PJ aan... Lees verder
Contact

Soledad van Eijk