Industriële bedrijven in binnen- en buitenland zoeken manieren om hun CO-uitstoot kosteneffectief terug te dringen. Ze maken plannen voor CO-afvang maar weten onvoldoende hoe dat technologisch en economisch effectief is te realiseren. TNO biedt hiervoor kennis, expertise en faciliteiten: On-site CO capture services. Hiermee staan we bedrijven met raad en daad terzijde om emissies uit productieprocessen te minimaliseren. Bij deze maatregelen gaat het steeds om een goede balans tussen wat technisch haalbaar en economisch verantwoord is.

Meer weten over de TNO CO₂ capture services?

Neem contact op met Brigitte Jacobs

Contact opnemen

Experts van TNO bouwden hem een paar jaar geleden en nog altijd is hij uniek in de wereld: de mobiele CO capture pilot plant. Het is een proefopstelling om op locatie testen uit te voeren met het afvangen van CO uit verschillende soorten rookgassen. TNO heeft inmiddels al meer dan 10.000 uur operationele ervaring met deze installatie en bouwt, gelet op het succes, een tweede mobiele CO capture plant. Deze zal later dit jaar beschikbaar komen en voldoet aan de ATEX-voorschriften (explosieveiligheid).

On-site diagnose

Voor bedrijven in uiteenlopende sectoren is het van belang te weten hoe de rookgassen in hun industriële processen zijn samengesteld en welke contaminaties en onzuiverheden ze bevatten. Door de rookgassen met geavanceerde apparatuur te meten en analyseren ontstaat een nauwkeurig beeld van het CO-gehalte en de aanwezigheid van stikstofoxide (NOx) en zwaveloxiden (SOx). Op basis van die karakterisering is het optimale CO-afvangproces te bepalen. Deze gegevens zijn ook van groot belang voor het ontwerp van toekomstige afvanginstallaties.

Mobiele CO capture pilot plant

AVR had in Nederland de primeur met de mobiele- CO capture pilot plant van TNO. Bij de afvalenergiecentrale in Duiven werd het proces van het afvangen van CO op locatie door de mobiele afvanginstallatie op kleine schaal nauwkeurig nagebootst. Uitgebreide testen wezen uit dat de CO die uit de rookgassen werd gevangen van goede kwaliteit was en geschikt om aan de tuinbouw in de regio te leveren die het gebruikt om gewassen beter en sneller te laten groeien. TNO berekende zowel de technische als economische haalbaarheid en schetste het basisconcept voor het ontwerp van de installatie. Het mes snijdt aan twee kanten: AVR stoot minder CO uit en de tuinders hebben geen aardgas meer nodig om hun CO te maken.

Technologie-onafhankelijk

Inmiddels is er grote belangstelling bij binnen- en buitenlandse partijen voor de mobiele afvanginstallatie. Zo gaat een raffinaderij deze tenminste een half jaar inzetten om hun processen te analyseren en vast te stellen wat voor hen de ideale manier is om te decarboniseren via CO-afvang. Het voordeel van de mobiele capture pilot plant is dat deze CO op kleine schaal op locatie kan afvangen, lopende bedrijfsprocessen niet verstoort en technologie-onafhankelijk is. Alle soorten solvent en rookgassen en interacties daartussen zijn te testen en te analyseren. De opgedane kennis vormt de basis voor het ontwerp van een toekomstige afvanginstallatie.

Internationaal onderzoek

In het internationale onderzoeksprogramma LAUNCH, waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit Europa en de VS samenwerken, speelt de mobiele-plant van TNO ook een grote rol. In dit project zal de mobiele plant meer dan 10.000 uur draaien met verschillende solventen voor kwalificatie doeleinden. De plant is breed inzetbaar voor het testen van een variatie aan solventen. Er zijn pilots en demonstraties voorzien bij AVR in Duiven en de proeffabriek van RWE in het Duitse Niederaussem. LAUNCH is er op gericht de kosteneffectieve afvang van CO in de industrie met innovatieve technologieën te versnellen.

Technische details van mobiele CO capture pilot plant

On-site diagnose

Uitvoeren van volledige analyse van de rookgassen met betrekking tot CO hoeveelheid, maar ook onzuiverheden die relevant zijn van het CO afvang proces, zoals NOx, SOx en overige verontreinigingen (zoals aerosol-gebaseerde solvent emissies)

Identificeren van risico gerelateerde onzuiverheden in de CO-afvang operatie en leveren van inzichten die van belang zijn voor het ontwikkelen van de toekomstige Carbon Capture Plant.

Mobiele CO capture pilot plant

Mobiele CO capture plant (volledig geautomatiseerd en continu (24/7) absorptie-desorptie proces) die op locatie kan opereren met reële rookgassen om CO afvang technologieën te testen, met vrije keuze aan solventen.

Mini-plant Details                                                                   

  • Solvent circulatie debiet: 5 tot 50 l/uur
  • Ingaand gas stroom debiet: 1 tot 5 Nm3/uur
  • Stripper druk: max. 3 barg
  • Reboiler temperatuur: max 150ºC
  • Footprint: 1,5 m x 4 m = 6 m2
  • Maximum hoogte: 7,5 m

De voordelen

  • Verlagen van risico als gevolg van solvent degradatie door analyse van solvent-rookgas interacties.
  • Faciliteren van vergunning proces door bepaling van basis uitstoot, maar ook van emissies onder dynamische operaties.
  • Leveren van een eerste ervaring voor toekomstige operators van full-scale CO capture plant.
Contact