Op 7 november is onze nieuwe faciliteit voor zeewier processing geopend. In deze faciliteit kunnen de essentiele processtappen voor omzetting van zeewier naar biobased brand- en grondstoffen worden ontwikkeld. Dit vormt de opstap naar een verdere uitbreiding van de R&D infrastructuur voor het ontwikkelen van technologie voor de productie van biobrandstoffen op basis van vergassing en bioraffinage.

De faciliteit voor zeewier processing bij TNO in Petten vormt een eerste stap in de uitbreiding van de onderzoekinfrastructuur gericht op technologieontwikkeling voor de omzetting van biomassa naar groene energie en grondstoffen. De nieuwe onderzoekfaciliteiten stellen TNO in staat om samen met bedrijven en andere kennisinstellingen een krachtige impuls te geven aan de energietransitie en de vergroening van de chemiesector. Productie van biobrandstoffen en co-productie van grondstoffen voor de chemie krijgen speciale aandacht. Het door de provincie gefinancierde onderzoek ‘Plantaardige Biomassa uit Zee’ draagt daaraan bij.Het zeewierlab bestaat uit een reeks flexibel in te zetten testfaciliteiten, waarmee innovatieve verwerkingsroutes van zeewier naar biobrandstoffen en groene grondstoffen op 1-10 kilogram-schaal kunnen worden ontwikkeld. Deze ontwikkelingen gebeuren binnen nationale en Europese onderzoekprojecten (o.a. MacroFuels) en direct met bedrijven. Het zeewierlab stelt partijen in de gelegenheid om innovaties te versnellen en op basis daarvan economische activiteiten in de provincie Noord-Holland en breder in Nederland te realiseren. Met de Noordzee als “zeewier-schuur” kan de Nederlandse industrie een prominente rol spelen in de ontsluiting van deze nieuwe, duurzame bron voor voedsel, grondstoffen en energie.

Kennis

Duurzame energie, chemie en materialen uit biomassa via thermochemische conversie

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn: als hoogwaardige grondstof voor de... Lees verder
Ons werk

MacroFuels geavanceerde biobrandstoffen op basis van zeewier

In Macrobrandstoffen ontwikkelen we technologie voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen uit zeewier voor de transportsector. We zullen geavanceerde fractioneringstechnologieën ontwikkelen om... Lees verder

Contact

Dr. Jaap van Hal

  • Bioraffinage
  • zeewier
  • organosolv
  • biomassa