Maar liefst vijftien procent van het energiegebruik door de industrie komt voor rekening van ontwateren en drogen. Dat gebeurt met name bij de productie van papier, chemicaliën en voedingsmiddelen. Innovaties op dit gebied zijn doorgaans gericht op het verbeteren van de productkwaliteit, terwijl er ook veel winst valt te behalen met energiebesparing. Die uitdaging pakt TNO op met de Mollier faciliteit.

Meer weten?

Neem contact op met Simon Spoelstra ›

Contact opnemen

Met financiële ondersteuning van het ministerie van EZK bouwt TNO de komende tijd een geavanceerde infrastructuur met apparatuur om met verschillende soorten ontwaterings- en droogtechnologieën te experimenteren. Er zijn gesprekken gaande met industriële eindgebruikers en fabrikanten van apparatuur over de precieze invulling van de onderzoeksprogramma’s die dit jaar van start zullen gaan.

Onder realistische condities

De Mollier faciliteit sluit nauw aan bij het onlangs in gebruik genomen Carnotlab van TNO in Petten, dat zich met name richt op industriële warmtehuishouding en warmtepompen. De kennis die hier wordt ontwikkeld over warmte is in veel gevallen weer toepasbaar voor innovatieve energie-efficiënte droog-en ontwateringstechnologieën.

In de Mollier faciliteit zijn deze te valideren onder realistische industriële condities. In samenwerking met bedrijven worden procescondities gecreëerd die corresponderen met  processen als sproei-, trommel-, band- en het drogen van papier. Het lab heeft straks ook apparatuur voor de demonstratie van innovatieve verwarmingstechnieken zoals microgolf en infrarood, oververhitte stoomtechnologie en combinaties met warmtepompen.

Productkwaliteit én energiebesparing

De aandacht van eindgebruikers en toeleveranciers voor productkwaliteit gaat met de ingebruikname van de Mollier faciliteit hand in hand met het terugdringen van het energiegebruik van ontwaterings- en droogprocessen. Dat betekent voor bedrijven een kostenbesparing en tegelijkertijd een reductie van de CO2-emissies.

TNO ontwikkelt innovatieve droogtechnologieën in nauwe samenwerking met de industriële eindgebruikers en fabrikanten van de droog- en ontwateringsapparatuur. Zo ontstaan innovaties die direct toepasbaar zijn in de bedrijfsprocessen van de industrie.

Kennisuitwisseling droogtechnologie

Op wetenschappelijk gebied werkt TNO nauw samen met Wageningen University & Research (WUR), die zich vooral bezighoudt met de productkwaliteit van droog- en ontwateringsprocessen en Universiteit Twente waar al langer kennis mee wordt uitgewisseld over de scheidingstechnologie pervaporatie.

Andere stakeholders van de Mollier faciliteit zijn het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), gericht op open innovatie in de procesindustrie en de Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD) waarin bedrijven en wetenschap kennis uitwisselen om droogprocessen te optimaliseren.

Ideale partner

Door diepgaande kennis van ontwateren en drogen én het onder reële condities kunnen experimenteren en testen is de Mollier faciliteit de ideale partner voor industriële bedrijven die hun processen energiezuiniger willen maken en bijdragen aan verlaging van de CO2-uitstoot.

Door het met partners ontwikkelen, valideren en in de praktijk realiseren van innovatieve energie-efficiënte technieken helpt TNO de energietransitie te versnellen.

Roadmap

CO2-neutrale industrie

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft... Lees verder
TNO Insights

Nieuwe duurzame warmtepompen met de industrie ontwikkeld

12 april 2019
Veel bedrijven in de industrie gebruiken hoge temperatuur warmte voor hun productieprocessen waarvoor ze gasgestookte systemen inzetten. Daarbij komt veel CO2 en restwarmte vrij. ECN part of TNO ontwikkelde... Lees verder
TNO Insights

Een industrie zonder CO₂-uitstoot… Hoe gaan we dat doen?

15 maart 2019
In Nederland is de industrie verantwoordelijk voor 30 procent van alle CO₂-uitstoot. Een aanzienlijk aandeel dus. Ondertussen liggen er ambitieuze klimaatdoelen. De grote uitdaging: hoe komen we zo snel... Lees verder
Ons werk

Onderzoeksfaciliteit Industriële Elektrificatie versnelt vergroening Rotterdamse haven

Elektrificatie is een speerpunt voor verduurzaming van de industrie. Zo is het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk grootverbruiker van energie en veroorzaakt het bijna twintig procent van de CO2-uitstoot... Lees verder
Ons werk

Onderzoeksfaciliteit voor negatieve CO2 emissies

Per jaar gaat er wereldwijd zo’n 35 miljard ton aan CO2 de atmosfeer in. Die bevat momenteel 400 ppm (parts per million) aan CO2 en die waarde moet terug naar het pré-industriële niveau van 300 ppm. Afvang... Lees verder
Ons werk

Mass customization labs: open innovatie voor integratie zonne-energie

Lange tijd waren zonnepanelen vooral in één vorm, formaat en kleur verkrijgbaar. TNO is er de laatste jaren samen met partners in geslaagd om PV-elementen te ontwikkelen met vormen en kleurpatronen naar... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder
Contact

Simon Spoelstra

  • Sustainable Process Technology